WORLD PREMIERE: WATCH THE WATER FULL MOVIE

Source : https://www.redvoicemedia.com/2022/04/world-premiere-watch-the-water-full-movie/

The plandemic continues, but its origins are still a nefarious mystery. How did the world get sick, how did Covid really spread, and did the Satanic elite tell the world about this bioweapon ahead of time? Dr. Bryan Ardis (www.ardisantidote.com) has unveiled a shocking connection between this pandemic and the eternal battle of good and evil which began in the Garden of Eden.

In this Stew Peters Network exclusive, Director Stew Peters, award-winning filmmaker Nicholas Stumphauzer and Executive Producer Lauren Witzke bring to light a truth satan himself has fought to suppress.

Visit http://ardisantidote.com/ to learn how to protect you and your loved ones during this biological war.

Go Ad-Free, Get Exclusive Shows and Content, Go Premium Today

Follow Stew on Gab.

See all of Stew’s content at StewPeters.com

Zie ook https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/04/13/brief-aan-alle-verantwoordelijken-voor-de-gifmoord-op-de-nederlanders-1/

BRIEF AAN ALLE VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE GIFMOORD OP DE NEDERLANDERS (1)

In verband met de kolossale misdaden begaan door submensen, die het vertrouwen van vele Nederlanders hadden, schrijven we nu een brief in het kader van:

‘Dan weet u alvast wat hier gaat gebeuren.’

Door COVID-19 af te doen als een pandemie die door een virus zou zijn veroorzaakt, terwijl er tot op de dag van vandaag nog steeds gifmoorden worden begaan door artsen, GGD, ziekenhuizen, etc.

ALLE maatregelen waren en zijn contraproductief en dodelijk voor velen.

Het niet stoppen van de LETTERLIJKE gifinjecties zal worden gerangschikt als moord met voorbedachten rade.

ALLE verantwoordelijken weten het nu, ontkennen is zinloos.


GERICHT AAN ALLE VERANTWOORDELIJKEN VAN DE GROOTSCHALIGE VERGIFTIGING VAN DE BEVOLKING DOOR MIDDEL VAN HET GIF VAN DE KONINGSCOBRA EN DE KRAIT – COVID-19


Mevrouw, meneer.

De Nederlanders schrijven u deze brief naar aanleiding van de door u afgekondigde maatregelen, voorschriften, wetten en regelgeving met betrekking tot de volksgezondheid welke gevaar loopt door de aanwezigheid van de besmettelijke ziekte COVID-19 welke wordt veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, u genoegzaam bekend.

In maart 2020 is dit officieel aan ons medegedeeld en is er verordonneerd dat de gehele gezonde bevolking in quarantaine moest om “in 14 dagen de curve af te vlakken”.

Voornoemde maatregelen zijn al meer dan 2 jaar in stand gehouden in plaats van de toegezegde 2 weken.

Nog steeds meent u door middel van controlemaatregelen als vaccinatiebewijzen, QR-codes en het houden van wetten “in de gereedschapskist” geen definitief afstand te kunnen nemen van het gevoerde beleid. Een naar is gebleken destructief beleid in vrijwel alle maatschappelijke opzichten. Met de volksgezondheid heeft het thans niets meer te maken, u wilt de touwtjes in handen houden “voor het geval dat”.

Wij delen u het volgende mede.

Inmiddels is bekend dat de ziekte “COVID-19” of, zoals u het noemt “corona”,  niet is veroorzaakt door een virus. En dat is niet alleen vanwege het feit dat u tot de dag van vandaag niet heeft bewezen dat SARS-CoV-2 daadwerkelijk is geïsoleerd en dat er dus van overdraagbaarheid ook geen sprake kan zijn.

Wat we inmiddels wel weten is, dat de symptomen van COVID-19 identiek zijn aan de symptomen na een slangenbeet van de Koningscobra én de Krait, beide zeer giftige soorten.

Nader onderzoek en bestudering van peer-reviewed papers van wetenschappers heeft aangetoond dat de bevolking is blootgesteld aan het gif van deze twee soorten. Het vermoeden is dat deze stoffen via het drinkwater onder de bevolking is gedistribueerd.

De maatregelen die u heeft genomen om de, zoals u het noemt “pandemie” te beteugelen zijn vanaf dag één contraproductief geweest en hebben vele onnodige ziekenhuisopnamen én doden tot gevolg gehad. Omdat we binnen moesten blijven, met mondmaskers lopen, handen kapot wassen en afstand houden, maar nooit werden gewaarschuwd voor toxisch drinkwater, heeft u de mensen misleid.

Omdat u direct bent begonnen met het testen van rioolwater, was u vanaf dag één op de hoogte van de aanwezigheid van slangengif in het afvalwater, maar hebt dit verzwegen.

Het toedienen van gif aan een onwetende bevolking is moord met voorbedachten rade.

Wij delen u verder mede, dat….

  1. U niet heeft uitgelegd waarom er maar één oplossing voor deze ziekte was dan alleen vaccinatie, terwijl u wist dat de zwaksten met een tegendosis slangengif gebaat waren;
  2. U wist dat de PCR-test alleen maar testte op het genetisch materiaal van de Koningscobra en Krait;
  3. U alle middelen die typisch effectief waren tegen slangenbeten heeft verboden;
  4. U mensen met symptomen via het middel Remdesivir, wat gekristalliseerd slangengif is, in de “overbelaste” IC’s heeft laten opnemen;
  5. U met beademingsapparatuur en euthanasie-middelen mensen heeft laten sterven;
  6. U een indirect verplichte vaccinatie heeft afgekondigd, ondanks een meerderheid in het parlement die daar tegen stemde;
  7. U wist dat de mRNA injecties slangengif is, welke zich in het lichaam repliceert;
  8. U ook weet dat “boostershots” nodig zijn om dit vergif effectiever haar moordende werk te kunnen laten doen;
  9. Bovendien weet u dat menselijke eigenschappen genetisch veranderen door deze injecties, een van die eigenschappen is het “vervellen van de slangenhuis”, ook wel “shedding” genoemd, waardoor gevaccineerden elkaar én ongevaccineerden een dodelijke besmetting bezorgen.

Resumerend bent u bekend met het feit dat de bevolking willens en wetens wordt vergiftigd via het drinkwater, via toegestane toxische medicijnen en via voortdurende injecties van het gif van de Koningscobra en de Krait.

Voorts is het verbieden van bewezen effectieve afweermiddelen tegen giftige stoffen een indirecte poging tot moord.

Mocht u dit alles blijven ontkennen en geen maatregelen nemen om deze kolossale vergiftiging van de Nederlanders hier en nu te stoppen, rest ons niet anders dan op te roepen tot massa arrestaties van alle schuldigen en het heft zelf in handen te nemen.

Alle pogingen om onder uw straffen uit te komen, omdat u er geen weet van zou hebben zijn van nul en generlei waarde.

Het opdringen van zaken zonder grondig onderzoek is strafbare nalatigheid.

Zie PDF.


Van de 139 toxines die in het gif van de Cobra worden gevonden, zijn er 19 (!) neurotoxines geïsoleerd. Het mRNA van de Koningscobra is één van de meest stabiele die ooit uit dieren is geïsoleerd. Vele studies hebben aangetoond dat de proteïnen van het gif van de Cobra worden gebruikt als het ingrediënt voor het mRNA gedeelte van de zogenaamde Covid-vaccins. Alle producenten gebruiken het, de patenten zijn uiteindelijk van het Zwitserse Hoffmann-La Roche. Ook maken deze eiwitten deel uit van het medicijn Remdesivir®, welke als enige is toegestaan door CDC en RIVM om de ziekte te bestrijden. CV-19 mogen we vanaf vandaag zien als de codering van “Cobra Venom 19”, het gif van de Koningscobra met 19 specifieke neurotoxines. Dit was vanaf 2005 gepland en zal door blijven gaan als wij niet ingrijpen.

Magnetische “dynobeads” zijn nanodeeltjes die de giftige peptides van de Cobra op te bergen in de “nicotine hersenstammen” of Nicotinic acetylcholine receptors, nAChRs. Op deze manier kan de (centraal aangestuurde) vergiftiging van het lichaam doorgaan tot het slachtoffer overleden is.

De “nieuwste technologie” ten aanzien van waterzuivering, is snel de wereld rondgegaan en is gebaseerd op nanotechnologie, onder andere grafeenoxide. Het slangengif is er in verwerkt en wordt op deze manier in het menselijk lichaam afgeleverd, via het drinkwater dus. Waren we ooit bang voor fluor in ons drinkwater, dit slangengif is van een geheel andere orde. De maniakale idioten die zich onze “leiders” noemen doen er alles aan om de bevolking te decimeren, vooral onder valse voorwendselen. De mensen in witte jassen die je vertrouwde zijn bezig om je ziek te maken, met de dood tot gevolg.

De rode lijn is bereikt, het moet hier en nu stoppen.

Files