WILLFUL BLINDNESS

Source : @DrAseemMalhotra
Why a reluctance to acknowledge all possible causes of excess deaths ? WILLFUL BLINDNESS End result of lockdowns undoubtedly a factor BUT Re-analysis of data from original trials suggests mRNA products may be more likely to… ‘If true this is extraordinary’ #BadPharma
Vertaald vanuit het Engels
Waarom een terughoudendheid om alle mogelijke oorzaken van overtollige sterfgevallen te erkennen? OPZETTELIJKE BLINDHEID Eindresultaat van lockdowns ongetwijfeld een factor MAAR Heranalyse van gegevens uit originele onderzoeken suggereert dat mRNA-producten waarschijnlijker zijn... 'Als dit waar is, is dit buitengewoon' #BadPharma