“Vaccins” ingezet als een destructieve clusterbom tegen je cellen. Vraag het je huisarts eens.

“Vaccins” ingezet als een destructieve clusterbom tegen je cellen. Vraag het je huisarts eens.

Bron : herstelderepubliek

Inderdaad: we worden geïnjecteerd met een aanvalswapen, gericht op onze cellen om zoveel mogelijk schade aan te richten. Dat is ongeveer hetzelfde waarom men clusterbommen heeft ontworpen. Zoveel mogelijk dood en verderf zaaien onder levende wezens. Het zogenaamde “booster shot” mag u wat ons betreft dan vergelijken met een “napalm-bombardement” om de klus af te maken. Dit beweren wij niet zomaar, dit beweren wij omdat er nog steeds mensen zijn die de dingen uitzoeken en publiceren. Met microscopische fotootjes voor het geval de tekst al te onleesbaar wordt. Het is en blijft per slot van rekening ECHTE WETENSCHAP.

INLEIDING

Van Dr. Robert Young hebben we zijn laatste artikel vertaald. Het gaat over de inhoud van vaccins of wat daar voor door moet gaan. Dit document kunt u meenemen naar uw huisarts en hem of haar verzoeken een en ander te verduidelijken.

In de eerste plaats moet de dokter aantonen waarom deze vaccinatie tegen Covid-19 bescherming biedt voor uw gezondheid. Hij of zij moet uit kunnen leggen dat dit een medisch aanvaardbare injectie is, en pertinent géén politieke prik. Het zijn immers politici, gesteund door “wetenschappers” in het OMT en de gelijkgeschakelde pers die u proberen over te halen u te beschermen tegen iets wat nooit is aangetoond. U wordt een handje geholpen in uw zelfstandige beslissingsbevoegdheid door u allerlei beperkingen op te leggen, die u terug kunt “verdienen” door u te laten injecteren.

Dat kunt u alleen doen als u ervan overtuigd bent dat het “vaccin” doet wat de politici zeggen dat het doet. Dr. Robert Young reikt u nog enkele vraagpunten aan.

De niet openbaar gemaakte ingrediënten van de “vaccins” zijn met drie microscopische technieken onderzocht. Uw huisarts zal moeten uitleggen waarom er een hele verzameling zware deels toxische metalen in de bloedbaan moet worden geïnjecteerd en daarmee tal van complicaties gaat veroorzaken. Als er schaapachtig wordt gekeken door de “klemgestudeerde drugsdealer namens het oliekartel, vraag dan waarom:

 • Er grafeenoxide in de “vaccins” zit en of bekend is wat precies de werking is en welke eigenschappen de stof heeft;
 • Er (gepatenteerde) mRNA technieken worden toegepast en wat de werkzaamheid is;
 • Het Pfizer-vaccin bestaat uit koolstof, zuurstof, chroom, zwavel, aluminium, stikstof en chloride;
 • Het Pfizer, Moderna, Jansen en AstraZeneca vaccin de Trypanasoma parasiet bevatten die AIDS veroorzaakt;
 • Specifieke nanodeeltjes zijn opgebouwd uit bismut, koolstof, zuurstof, aluminium, natrium, koper en stikstof;
 • Er nanodeeltjes bestaande uit bismut, titanium, vanadium, ijzer, koper, silicium en aluminium in de “vaccins” worden aangetroffen;
 • Het nodig is dat er roestvrij staal aan de “vaccins” is toegevoegd;
 • Er in de “vaccins” PEG en ethyleenalcohol is toegevoegd als kankerverwekkers;
 • Er een RVS aggregaat van koolstof, zuurstof, ijzer, nikkel door grafeenoxide gebonden is aangetroffen;
 • Er over “coronavirus” wordt gesproken, terwijl we weten dat dit beschadigde cellen zijn op de weg naar buiten.

Robert Young heeft het consequent over “outfections” in plaats van “infections”. Na lezing van dit artikel weten we allemaal waarom.

In dit artikel wordt het gezegd met plaatjes. Levensechte plaatjes van onder de microscoop. Iedereen die dit ziet gaat anders tegen de figuur aankijken die met de injectienaald klaarstaat. Ze staan klaar om u kapot te spuiten. Te injecteren met chemisch-toxische ingrediënten, waarvan we weten dat we er ziek van worden en er op termijn aan doodgaan. Ze staan u daar in te spuiten zonder te weten waarmee. Ze “handelden in opdracht” en hebben daarmee hun vonnis getekend.

Lees het artikel, laat het op u inwerken en vraag u dan af waarom u regeringen, OMT’s , “wetenschappers”, politici blijft gehoorzamen door hun achterbakse maatregelen en versoepelingen, hun corrupte testen en vuile gifspuit te accepteren omdat:

 • Iedereen het doet
 • U op vakantie wilt
 • U naar de kroeg wilt
 • U naar een voetbalwedstrijd wilt
 • U het gezeik beu bent
 • U denkt dat het op deze manier weer als vroeger wordt.

Alleen in uw wildste fantasie wordt het weer als vroeger.


Vervolgen we nu met het artikel van Dr. Robert Young. Onderbouwd met microscopisch onderzoek, zodat hij het kan zeggen met plaatjes.

Nu kun je zien hoe een clusterbom van grafeenoxide eruit ziet in het menselijk bloed na een CoV-19 injectie!

Transmissie Elektronen Microscopie onthult grafeenoxide in CoV-19 vaccins. Fasecontrastmicroscopie, transmissie-elektronenmicroscopie en energie-dispersieve röntgenspectroscopie onthullen de ingrediënten in de CoV-19-‘vaccins’!

Wat zijn de niet-openbaargemaakte bestanddelen van de zogenaamde CoV-19-vaccins?

Om deze vraag te beantwoorden werd een waterige fractie van de Pfizer, Moderna, Astrazeneca en Janssen uit elke fles genomen en vervolgens afzonderlijk bekeken onder fasecontrastmicroscopie bij een vergroting van 100x, 600x tot 1500x, waarbij gereduceerde grafeenoxidedeeltjes (rGO) te zien waren, die werden vergeleken met microfoto’s van rGO uit Choucair et al, 2009 voor identificatie en verificatie.

De microfoto’s in Figuren 2 en 3 werden verkregen met behulp van 100X, 600X en 1500X pHase Contrast, Donkerveld en Helderveld Optische Microscopie

Links van elke microfoto ziet u microfoto’s van de waterige fractie van het Pfizer-vaccin die rGO bevat.

Rechts van elke microfoto ziet u een overeenkomst van bekende bronnen die rGO bevatten voor anatomische validatie.

Figuur 2 toont een beeld van een waterige fractie van het Pfizer-vaccinmonster (links) en van gereduceerd grafeenoxide (rGO) standaard (rechts) (Sigma-777684). Optische microscopie, 100X
Figuur 3 – Beelden van de waterige fractie met gereduceerd grafeenoxide van het Pfizer-vaccinmonster (links) en gesoniceerde gereduceerd grafeenoxide (rGO) standaard (rechts) (Sigma-777684). Optische pHase contrast microscopie, 600X

Met behulp van transmissie elektronen microscopie (TEM) zagen we een ingewikkelde matrix of gaas van gevouwen doorschijnende flexibele rGO vellen met een mengsel van donkerder multilaag agglomeraties en lichter gekleurd van ongevouwen monolagen zoals te zien in figuur 4.

Figuur 4 toont een cluster van grafeennanodeeltjes in een vaccin van Pfizer. Ze lijken te zijn samengeklonterd.

De donkere lineaire gebieden in figuur 4 lijken plaatselijke overlappingen van vellen en plaatselijke rangschikking van afzonderlijke vellen parallel aan de elektronenbundel te zijn.

Na het gaas verschijnt een hoge dichtheid van niet geïdentificeerde afgeronde en elliptische heldere vormen, die mogelijk overeenkomen met gaten gegenereerd door mechanische forcering van het rGO gaas tijdens de behandeling, zoals te zien is in figuur 5.

Figuur 5 toont een TEM-microscoopwaarneming waar deeltjes van gereduceerd grafeenoxide in een Pfizer”-vaccin aanwezig zijn. De röntgendiffractometrie onthult hun aard van kristallijne Koolstofhoudende nanodeeltjes van rGO

Energie-dispersieve röntgenspectroscopie onthult rGO in Pfizer-vaccin

De vloeibare fractie van het Pfizer-vaccin werd vervolgens geanalyseerd op chemische en elementaire inhoud met behulp van energie-dispersieve röntgenspectroscopie (EDS), zoals te zien is in figuur 5. Het EDS spectrum toonde de aanwezigheid van Koolstof, Zuurstof dat de rGO verifieert en Natrium-Chloride aangezien het monster getoond in Figuren 2, 3, 4 en 5 verdund waren in een zoutoplossing.

Figuur 6 toont een EDS-spectrum van een Pfizer-“vaccin” onder een ESEM-microscoop in combinatie met een EDS-röntgenmicrosonde (X-as =KeV, Y-as = Tellingen), waarbij koolstof, zuurstof, natrium en chloride worden geïdentificeerd

Kwantificering van mRNA in het Pfizer-vaccin

De kwantificering van RNA in het Pfizer-monster werd uitgevoerd met conventionele protocollen (Fisher).

Volgens de NanoDropTM 2000 spectrofotometer kalibratiecontrole specifieke software (Thermofisher), werd het UV-absorptiespectrum van de totale waterige fractie gecorreleerd met 747 ng/ul onbekende absorberende stoffen.

Na RNA-extractie met een commerciële kit (Thermofisher) bleek bij kwantificering met RNA-specifieke Qbit-fluorescentieprobe (Thermofisher) echter dat slechts 6t ug/ul in verband kon worden gebracht met de aanwezigheid van RNA. Het spectrum was verenigbaar met de piek van rGO bij 270 nm.

Volgens de hier gepresenteerde microscopische beelden zou het grootste deel van deze extinctie (afzwakking) te wijten kunnen zijn aan grafeenachtige vellen, die overvloedig aanwezig zijn in de vloeistoffen die in het monster zijn gesuspendeerd.

De conclusies worden verder ondersteund door de hoge fluorescentie van het monster met een maximum bij 340 nm, in overeenstemming met de piekwaarden voor rGO. Er zij aan herinnerd dat RNA geen spontane fluorescentie vertoont bij blootstelling aan UV.

Figuur 7 – UV-spectrum van de waterige fractie van het Pfizer-vaccinmonster.[1][2][3][4][5]

Ultraviolet fluorescentietests van de waterige fractie van Pfizer voor gereduceerd grafeenoxide (rGO)

Ultravioletabsorptie- en fluorescentiespectra werden verkregen met Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader Spectrophotometer (BioteK). Het UV-absorptiespectrum bevestigde een maximumpiek bij 270 nm, compatibel met de aanwezigheid van rGO-deeltjes.

UV-fluorescentiemaximum bij 340 nm suggereert ook de aanwezigheid van aanzienlijke hoeveelheden rGO in het monster (Bano et al, 2019).

Figuur 8 – UV-absorptie- en fluorescentiespectra werden verkregen met de Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader Spectrofotometer (BioteK). Het UV-absorptiespectrum bevestigde een maximumpiek bij 270 nm, compatibel met de aanwezigheid van rGO. UV-fluorescentiemaximum bij 340 nm suggereert ook de aanwezigheid van aanzienlijke hoeveelheden rGO in het monster (Bano et al, 2019).
Figuur 9 – De spectroscopie UV-analyse toonde een adsorptie als gevolg van de aanwezigheid van gereduceerd grafeenoxide, die wordt bevestigd door observatie onder ultraviolet zichtbare microscopie.

De figuren 10 en 11 hieronder tonen een micrografiek van verschillende micro- en nanodeeltjes die zijn geïdentificeerd in de zogenaamde “vaccins” van Pfizer, Moderna, Astrazeneca en Janssen en zijn geanalyseerd onder een Environmental Scanning Electron Microscope, gekoppeld aan een röntgenmicroprobe van een Energy Dispersive System dat de chemische aard van de waargenomen micro- en nanodeeltjes zichtbaar maakt.

Figuur 10 toont scherpe micronresten van 20 um lengte die zijn aangetroffen in het zogenaamde “vaccin” van Pfizer en die koolstof, zuurstof, chroom, zwavel, aluminium, chloride en stikstof bevatten.
Figuur 11 toont een deeltje met een lengte van 20 micron dat is geïdentificeerd in het zogenaamde Pfizer-“vaccin”. Het is samengesteld uit koolstof, zuurstof, chroom, zwavel, aluminium, chloride en stikstof.

Figuren 12 en 13 hieronder toont een micrografiek van verschillende micro- en nanodeeltjes die zijn geïdentificeerd in de Pfizer, Moderna, Astrazeneca en Janssen, zogenaamde “vaccins” en geanalyseerd onder een Environmental Scanning Electron Microscope gekoppeld aan een x-ray microprobe van een Energy Dispersive System dat de chemische aard van de waargenomen micro- en nanodeeltjes onthult.

Een langgerekt lichaam van 50 micron, zoals te zien is in figuur 12, is een scherpe mysterieuze aanwezigheid in het Pfizer-vaccin. Het verschijnt en wordt anatomisch geïdentificeerd als een Trypanosoma cruzi-parasiet waarvan verscheidene varianten dodelijk zijn en een van de vele oorzaken zijn van het verworven immuundeficiëntiesyndroom of AIDS. [Atlas of Human Parasitology, 4th Edition, Lawrence Ash and Thomas Orithel, blz. 174-178].

Figuur 12 toont een Trypanosoma-parasiet van ongeveer 20 micron lengte, aangetroffen in het zogenaamde Pfizer-“vaccin”. Hij is samengesteld uit koolstof, zuurstof, chroom, zwavel, aluminium, chloride en stikstof.

Figuur 13 toont een samenstelling van nanodeeltjes, waaronder koolstof, zuurstof, chroom, zwavel, aluminium, chloride en stikstof, die ook in de CoV-19 “vaccins” worden aangetroffen.

Figuur 13

De figuren 14 en 15 hieronder tonen een micrografiek van verschillende micro- en nanodeeltjes die zijn geïdentificeerd in de zogenaamde “vaccins” van Pfizer, Moderna, Astrazeneca en Janssen en zijn geanalyseerd onder een Environmental Scanning Electron Microscope, gekoppeld aan een röntgenmicrosonde van een Energy Dispersive System dat de chemische aard van de waargenomen micro- en nanodeeltjes onthult.

Het witte 2-micron lange deeltje is samengesteld uit bismut, koolstof, zuurstof, aluminium, natrium, koper en stikstof.

Figuur 14 toont nano- en micron-deeltjes die zijn geïdentificeerd in het Pfizer-“vaccin”. Het witte 2 micron lange deeltje is samengesteld uit bismut, koolstof, zuurstof, aluminium, natrium, koper en stikstof.
Uit figuur 15 blijkt dat het witte 2 micron deeltje dat in het zogenaamde Pfizer “vaccin” is aangetroffen, is samengesteld uit bismut, koolstof, zuurstof, aluminium, natrium, koper en stikstof.

De figuren 16 en 17 tonen de identificatie van organische koolstof-, zuurstof- en stikstofdeeltjes met een aggregaat van ingebedde nanodeeltjes, waaronder bismut, titanium, vanadium, ijzer, koper, silicium en aluminium, die alle werden aangetroffen in het zogenaamde Pfizer-“vaccin”.

Figuur 16 – toont een organisch (koolstof-zuurstof-stikstof) aggregaat met ingebedde nanodeeltjes van bismut, titanium, vanadium, ijzer, koper, silicium, aluminium, ingebed in een Pfizer “vaccin!”
Figuur 17 – toont een organisch (koolstof-zuurstof-stikstof) aggregaat met ingebedde nanodeeltjes van bismut, titanium, vanadium, ijzer, koper, silicium, aluminium, ingebed in een Pfizer “vaccin!”

De figuren 18 en 19 tonen een kunstmatig aggregaat van ijzer, chroom en nikkel, ook bekend als roestvrij staal, van micro- en nanodeeltjes die zijn ingebed en geïdentificeerd in het Astrazeneca-“vaccin”, bekeken onder transmissie-elektronenmicroscopie en gekwantificeerd met een röntgenmicrosonde van een energiedispersief systeem dat de chemische aard van de waargenomen micro- en nanodeeltjes onthult.

Figuur 18 – Geconstrueerd aggregaat van ijzer, chroom en nikkel, ook bekend als roestvrij staal.
Figuur 19 toont de gekwantificeerde namopartikels in het “vaccin” van Astrazeneca met een röntgenmicrosonde van een Energy Dispersive System dat de chemische aard van de waargenomen micro- en nanodeeltjes onthult.

Met behulp van het XRF-instrument (röntgenfluorescentie) werden de hulpstoffen in het “vaccin” van Astrazeneca geëvalueerd, waarbij de volgende moleculen werden geïdentificeerd: histidine, sacharose, poly-ethyleenglycol (PEG) of antivries en ethyleenalcohol. De resultaten van deze test zijn te zien in figuur 19.

De injectie van PEG en ethyleenalcohol staan beide bekend als kankerverwekkend. Alleen PEG werd vermeld op het gegevensblad met de ingrediënten van dit zogenaamde “vaccin”.

Figuur 19 toont het spectrum van AstraZeneca’s hulpstoffen voor vaccins. Verschillende kleuren worden gebruikt voor de vier moleculen geïdentificeerd aan de hand van referentiespectra. De relatieve concentratie wordt berekend op de integralen van referentiesignalen voor moleculen in een kwantitatief spectrum dat is verkregen met een duty cycle van 5 seconden waarbij de langste berekende T1 5sec. was.

De figuren 20 en 21 tonen een organisch-anorganisch aggregaat dat in het “vaccin” van Janssen is geïdentificeerd. De deeltjes bestaan uit roestvrij staal en zijn aan elkaar geplakt met een “koolstoflijm” van gereduceerd grafeenoxide. Dit aggregaat is sterk magnetisch en kan pathologische bloedstolling en “het corona-effect” of “het spike-eiwiteffect” veroorzaken door degeneratie van het celmembraan als gevolg van interacties met andere dipolen. U kunt deze biologische reacties of cellulaire transformaties in het levende bloed bekijken onder pHase Contrast en Donkerveld Microscopie in Figuren 24, 25 en 26.

Figuur 22 Een roestvrij stalen aggregatie van koolstof, zuurstof, ijzer en nikkel, samengehouden met grafeenoxide
Figuur 23

Het Endogeen Gecreëerde “Corona Effect” en “Spike Eiwit”

Deze ZIJN inderdaad veroorzaakt door Chemisch-toxische invloeden en Stralings Vergiftiging van Gereduceerd Grafeen Oxide en Microgolf (Magnetron) Straling!

Figuur 24 “Het corona-effect” en de endogene aanmaak van exosomen ten gevolge van chemische vergiftiging en vergiftiging door straling van de vasculaire en de interstitiële vloeistoffen van het interstitium
Figuur 25 toont “Het Corona Effect” en de Endogene Geboorte van S1 Eiwitpieken Veroorzaakt door Straling en Chemische Vergiftiging of wat ik het “Eiwit Spike Effect” noem
Figuur 26 Deze microfoto toont de endogene aanmaak van het “Spike Protein” als een uitfectie en NIET als een infectie!

Figuren 24 en 25 hierboven tonen ‘Het CORONA EFFECT’ op de rode bloedcellen met Figuur 26 die ‘Het SPIKED PROTEIN EFFECT’ toont, beide veroorzaakt door gedecompenseerde acidose van de interstitiële en vervolgens vasculaire vloeistoffen van een zure levensstijl en specifiek, blootstelling aan giftige pulserende elektromagnetische velden op 2.4 GHz of hoger, chemische vergiftiging van het voedsel en water dat men binnenkrijgt, giftige zure luchtvervuiling, chem-trails en als klap op de vuurpijl een nano deeltjes chemische geladen CoV – 19 inenting! Gelieve uw gevoelens en valse overtuigingen aan de deur te controleren voordat U voortijdig UZELF schade toebrengt!

Het Moderna “vaccin”

Figuur 26 en 27 tonen een mengsel van organische en anorganische stoffen in het Moderna “vaccin”. Het is een op koolstof gebaseerd rGO-substraat waarin enkele nanodeeltjes zijn ingebed. De nanodeeltjes zijn samengesteld uit koolstof, stikstof, zuurstof, aluminium, koper, ijzer en chloor.

Figuur 26

Figuur 27

Om meer te weten te komen over de mythe van virussen, vaccins en de mythische virale theorie, lees en bestudeer A Second Though About Viruses, Vaccines and the HIV AIDS Hypothesis. U kunt dit boek bestellen op:

Second Thoughts about Viruses, Vaccines, and the HIV/AIDS – Booklet

De “experts” vertellen ons dat CoV – 19 vaccins de ENIGE manier zijn om de verspreiding van CoV-19 te stoppen…

Dat ze veilig zijn – ondanks het perfect gedocumenteerd bewijs van het tegendeel…

Dat ze effectief zijn – ook al worden miljoenen mensen die dubbel gevaccineerd zijn erg ziek, verspreiden ze CoV-19 en sterven ze…

Dat we minstens twee prikken MOETEN krijgen PLUS “boosters” om een “normaal leven” te leiden…

En binnenkort zullen ze ons wel vertellen dat we geen andere keus hebben dan te voldoen aan al hun VOORSCHRIFTEN!

Denk eraan…

LAAT NIEMAND U UW GEZONDHEIDSVRIJHEID AFNEMEN!

Het is UW lichaam, UW leven en dus UW keuze!

Kennis is macht. En het is de sleutel om te begrijpen waarom de experimentele CoV -19 vaccins zo gevaarlijk zijn – ondanks het officiële verhaal van de media dat iedereen onderdrukt en censureert die zich durft uit te spreken.

U heeft controle over uw eigen gezondheid. Word niet het slachtoffer van wereldregeringen en bureaucraten die iedereen dwingen zich te laten vaccineren. Miljardair “filantroop” Bill Gates en miljardair Big Tech activisten denken (of zeggen) dat zij weten wat het beste is voor jou en je familie.

Je moet vrij zijn om te beslissen wat goed voor je is. Laat je niet dwingen door regeringen en werkgevers om je te laten vaccineren “voor je eigen bestwil”.

En laat de (speciaal daarvoor in het leven geroepen) cancel-cultuur je nooit te bang maken om voor je rechten op te komen!

Lees en Leer Meer Over Virussen, Vaccins en de Virale Theorie in de volgende Wetenschappelijke Artikelen:

1. The Epidemic Curves of the Most Vaccinated Countries https://www.drrobertyoung.com/post/world-health-organization-who-publishes-epidemic-curves-of-the-most-vaccinated-countries

2. Sweden Is Following the Biological Science NOT the Political Science https://www.drrobertyoung.com/post/sweden-is-following-the-biological-science-not-the-political-science

3. What is Happening in India https://www.drrobertyoung.com/post/what-happened-in-india

4. Surviving the Plague of Corruption https://www.drrobertyoung.com/post/surviving-the-plague-of-corruption

5. Dismantling the Viral Theory https://www.drrobertyoung.com/post/dismantling-the-viral-theory

6. Corona on Trialhttps://www.drrobertyoung.com/post/corona-on-trial-explosive-and-exclusive

7. The Havana Cuba Syndrome Caused by Directed Pulsating EMF Microwaves https://www.drrobertyoung.com/post/the-havana-syndrome-pulsating-microwaves

8. CDC NOW Admits NO ‘Gold Standard’ for the Isolation for ANY Virus!https://www.drrobertyoung.com/post/cdc-now-admits-no-gold-standard-for-the-isolation-for-any-virus?postId=60c4dbc74f7fc9002ba2507e

9. Freedom of Information Responses on CoV – 2 Now Called CoV – 19https://www.drrobertyoung.com/post/freedom-of-information-responses-on-cov-2

10. Why Viruses Do Not Exist!https://www.drrobertyoung.com/post/why-viruses-do-not-exist

11. Report 255 | Dr. Robert Young: All Disease is Outfection Not Infection–Vaccine Nano is Bioweapon! https://www.bitchute.com/video/rdQhuY455VmK

12. Report 255 | Dr. Robert Young: All Disease is Outfection, not Infection | The Vaccine’s Lipid Nanoparticles with Graphene Plus Radiation is the Bioweapon–No COVID Virus Exists!

https://www.brighteon.com/250210af-c8a3-47a1-8922-c960342fe2fb

13. Report 255 | Dr. Robert Young: All Disease is Outfection Not Infection–Vaccine Nano is Bioweapon!

https://odysee.com/@RamolaDReports:8/Report-255—Dr.-Robert-Young-Explains-Disease-by-Outfection,-Lipid-Nanoparticles-with-Graphene-the:4

14. Forget Everything Else! Look at THE VAER’s NUMBERS on Injuries and Deaths! https://www.drrobertyoung.com/post/forget-everything-else-you-ve-heard-just-look-at-the-numbers

15. Dr. Robert O. Young ITNJ Testimony

References

[1] Bano, I. et al , 2019. Exploring the fluorescence properties of reduced graphene oxide with tunable device performance,Diamond and Related Materials,Volume 94,59-64,ISSN 0925- 9635,https://doi.org/10.1016/j.diamond.2019.02.021.

[2] Biroju, Ravi & Narayanan, Tharangattu & Vineesh, Thazhe Veettil. (2018). New advances in 2D electrochemistry—Catalysis and Sensing. 10.1201/9781315152042-7.

[3] Choucair, M., Thordarson, P. & Stride, J. Gram-scale production of graphene based on solvothermal synthesis and sonication. Nature Nanotech 4, 30–33 (2009). https://doi.org/10.1038/nnano.2008.365

[4] Kim et al, Seeing graphene-based sheets, Materials Today,Volume 13, Issue 3,2010,Pages 28- 38,ISSN 1369-7021,https://doi.org/10.1016/S1369-7021(10)70031-6

[5] Xu et al, (2019) Identification of graphene oxide and its structural features in solvents by optical microscopy, RSC Adv., 9, 18559-18564

1-Extracction RNA Kit https://www.fishersci.es/shop/products/ambion-purelink-rna-mini-kit7/10307963

2- NanoDrop™ https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/ND-2000#/ND-2000

3- QUBIT2.0: https://www.thermofisher.com/es/es/home/references/newsletters-andjournals/bioprobes-journal-of-cell-biology-applications/bioprobes-issues-2011/bioprobes-64-april2011/the-qubit-2-0-fluorometer-april-2011.html