Bijbelse voorspelling - Turkse media beloven Tel Aviv over te nemen, noemt oppositie ‘terroristen’

Bijbelse voorspelling - Turkse media beloven Tel Aviv over te nemen, noemt oppositie ‘terroristen’


Bijbelse voorspelling

Ezekiel 39:1‭-‬29 KJV

1)Hierna kreeg ik de volgende boodschap van de Here:

2)‘Mensenzoon, profeteer tegen de herders, de leiders van Israël, en zeg hun: de Oppermachtige Here zegt tegen u: “Wee de herders die zichzelf wel van voedsel voorzien, maar hun kudden niet weiden. Moeten herders de schapen niet te eten geven?

3)U drinkt hun melk, gebruikt hun wol voor uw kleren en slacht de vetgemeste schapen, maar naar de kudde zelf kijkt u niet om. 4)U hebt niet voor de zwakken gezorgd en u niet om de zieken bekommerd. Wonden hebt u niet verpleegd en u bent niet achter de verdwaalden aangegaan. Integendeel, u hebt hen met harde hand en wreed geregeerd.

5)Zij raakten uit elkaar omdat er geen herder was. Zij waren een willoze prooi voor elk wild dier dat in de buurt kwam.

6)Mijn schapen dwaalden over de bergen en de heuvels en over het hele aardoppervlak. En er was niemand die zich de moeite gaf hen te zoeken en te verzorgen.”

7)Luister daarom naar de woorden van de Here, herders:

8)“Zo waar Ik leef,” zegt de Oppermachtige Here, “U liet mijn kudde in de steek en stelde haar bloot aan aanvallen en vernietiging. U gedroeg zich in geen enkel opzicht als echte herders, want u ging niet op zoek naar hen. U zorgde er wel voor dat u zelf genoeg te eten had, maar liet de schapen aan hun eigen lot over.

9-10) Daarom heb Ik Mij tegen de herders gekeerd en houd Ik hen verantwoordelijk voor wat er met mijn kudde is gebeurd. Ik zal hen weghalen bij de kudde en niet toestaan dat zij mijn schapen ooit weer weiden. Het zal gedaan zijn met dat zichzelf bevoordelen. Ik zal mijn kudde redden van het lot als voedsel te dienen voor de herders.”

11)Want de Oppermachtige Here zegt: “Ik zal mijn schapen zoeken en voor hen zorgen.

12)Ik zal zijn als een goede herder die voor zijn kudde zorgt. Ik zal mijn schapen vinden en hen redden uit al die plaatsen waar zij op die donkere en bewolkte dag terechtgekomen zijn.

13)Ik zal hen weghalen uit de volken bij wie zij verbleven, en terugbrengen naar hun eigen land Israël. Ik zal hen voeden op de bergen van Israël en in de vruchtbare dalen waar het goed wonen is.

14)Ja, Ik zal hun goede weidegrond geven op de hoge heuvels van Israël. Daar zullen zij vredig kunnen liggen en grazen op de malse bergweiden. 15-16 Ikzelf zal voor mijn schapen zorgen en hen een plek geven om te rusten. Vermiste dieren zal Ik opzoeken, verdwaalde breng Ik terug. Gewonde dieren verpleeg Ik, zieke zal Ik genezen, maar over de sterke en vette zal Ik mijn oordeel uitspreken. Ik zal het doen zoals het hoort.

15-16) Ikzelf zal voor mijn schapen zorgen en hen een plek geven om te rusten. Vermiste dieren zal Ik opzoeken, verdwaalde breng Ik terug. Gewonde dieren verpleeg Ik, zieke zal Ik genezen, maar over de sterke en vette zal Ik mijn oordeel uitspreken. Ik zal het doen zoals het hoort.

17)En wat u betreft, mijn kudde, mijn volk: Ik zal het ene schaap scheiden van het andere, de rammen van de ooien!

18)Is het soms niet goed genoeg dat Ik u de beste weiden geef? Moet u nu andere weiden ook nog vertrappen? Is het niet genoeg dat Ik u het helderste water geef? Is het nodig dat u de rest modderig maakt?

19)Alles wat voor mijn kudde is overgebleven, hebt u vertrapt, alles wat zij te drinken hebben, is water dat u smerig hebt gemaakt.”

20)Daarom zegt de Oppermachtige Here: “Ik zal orde op zaken stellen tussen de vette en de uitgemergelde schapen.

21)Want de vette schapen duwen, jagen en schuiven net zo lang met hun schouders en horens, tot zij mijn zieke en hongerige schapen hebben uiteengedreven.

22)Daarom zal Ik mijn kudde Zelf in veiligheid brengen, zij zal niet langer worden mishandeld. En Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere.

23)En Ik zal één herder aanstellen over mijn kudde en dat is mijn dienaar David. Hij zal hun te eten geven en een herder voor hen zijn.

24)En Ik, de Here, zal hun God zijn en mijn dienaar David zal hun koning zijn. Ik, de Here, heb gesproken.

25)Ik zal een vredesverdrag met hen sluiten en de gevaarlijke wilde dieren uit het land wegjagen, zodat mijn volk veilig kan wonen in de woestijn en ongestoord kan slapen in de bossen.

26)Ik zal mijn volk en zijn woningen rond mijn heuvel zegenen. Er zullen stromen van zegen neerkomen, want Ik zal de regens niet tegenhouden, maar ze in de normale jaargetijden laten vallen.

27)Hun vruchtbomen en akkers zullen rijke oogsten opleveren en iedereen zal in vrede en veiligheid kunnen leven. Als Ik hun slavenketens heb gebroken en hen heb gered uit de macht van hun onderdrukkers, zullen zij weten dat Ik de Here ben.

28)Andere volken zullen hen niet meer leegplunderen en de wilde dieren zullen hen niet meer aanvallen. Zij zullen in veiligheid leven en niemand zal hun nog angst aanjagen.

29)Ik zal in Israël een plant laten opbloeien waarover iedereen spreekt, zodat mijn volk nooit meer honger zal lijden of de schande van vreemde overheersing zal hoeven te dragen.

Beloofde om Israël te vernietigen, "Al-Aqsa te bevrijden" en antizionistische en antisemitische commentaren te verspreiden zijn normaal geworden in Turkije.

Turkije heeft de afgelopen weken geprobeerd mediaverbindingen in het buitenland te gebruiken om verhalen te vertellen over hoe het verzoening met Israël wil, zelfs terwijl zijn eigen media extremistische anti-Israëlische opmerkingen aandringen. Een commentator zei volgens de Turkse media van T24 dat Turkije "Tel Aviv binnen 48 uur zou kunnen binnenkomen". Hij beweerde: "wij zijn niet zoals de Arabieren", een duidelijke verwijzing naar het onvermogen van Arabische legers om Israël te verslaan in 1948 en 1967.


Het commentaar op de Turkse televisie was niet abnormaal. Haat tegen Israël en geloften om Israël te vernietigen, Jeruzalem binnen te vallen, "Al-Aqsa te bevrijden" en extreem nationalistische, antizionistische of antisemitische opmerkingen te verspreiden, zijn steeds normaal geworden in Turkije. De meeste journalisten die kritiek hebben op de regerende partij in Turkije zijn tot zwijgen gebracht, gedwongen het land te ontvluchten of gevangen gezet. Turkije wordt onder de AK-partij beschouwd als de grootste gevangenbewaarder van journalisten ter wereld.


In maart 2018 stelde een Turks dagblad ook voor dat Turkije een islamistisch leger zou moeten vormen om Israël te vernietigen. Volgens MEMRI sprak een gepensioneerde Turkse generaal genaamd Adnan Tanriverdi, die het adviesbureau SADAT leidt, in 2019 ook over de noodzaak om Jeruzalem te bevrijden van Israël. “De islamitische wereld zou van buiten Palestina een leger voor Palestina moeten voorbereiden. Israël moet weten dat als het [Palestina] bombardeert, er ook een bom op Tel Aviv zal vallen. "
Het lijkt erop dat deze opvattingen mainstream zijn geworden in de regerende partij van Turkije. Israël wordt gezien als de belangrijkste vijand van Turkije. In het buitenland werkt Turkije samen met een paar lobbyisten in Washington om de media ertoe te brengen het land een gunstiger beeld te geven en probeert het zelfs sommige Israëlische media te beïnvloeden met valse verhalen over 'verzoening'. De nieuwe gezant van Turkije voor Israël heeft echter gezegd dat zionisme racisme is en beschuldigde Israël ervan miljoenen te verdrijven en "vele bloedbaden" te plegen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gezworen "Al-Aqsa te bevrijden" en verklaarde dat "Jeruzalem van ons is".


Tegelijkertijd richt de toenemende retoriek van haat tegen minderheden, niet-moslims, Israël, Griekenland, Egypte, de VAE en anderen in de regio zich ook op alle oppositiegroepen in Turkije. Een afbeelding op de Turkse televisie liet zien dat het logo van de HDP-partij van de oppositie was veranderd en granaten en kogels bevat in plaats van de kleuren van het gebruikelijke logo, een manier voor de regerende partij van Turkije om op te zetten tegen de oppositie en hen terroristen te noemen. De regerende partij van Turkije heeft de neiging om alle critici als terroristen op te sluiten, inclusief vredes- en milieuactivisten en journalisten. "Terrorisme" wordt gebruikt als een beschuldiging voor het oneens zijn met de autoritaire trend van Ankara. Er is bijna geen ruimte voor kritiek in Turkije, een land dat eens te meer democratisch was en nog steeds lid is van de NAVO, ondanks de afdrijving van Ankara van de democratische waarden en mensenrechten van de NAVO.


De steeds extremistischer wordende commentaren op de Turkse media en het leger van sociale media-activisten in Ankara die zich richten op alle online critici, illustreren dat het verhaal van de Turkse 'verzoening' met Israël grotendeels hol is. Steun voor een "islamistisch" leger om Israël over te nemen door talrijke commentatoren in Turkije en Ankara's frequente gastheer van Hamas, toont aan dat de regerende partij van Turkije een wereldbeeld heeft omarmd dat vergelijkbaar is met het regime van Iran in hoe zij Israël als een centrale vijand beschouwt en wil "bevrijden". ”Jeruzalem. Dit in tegenstelling tot landen in de regio die nieuwe vredesakkoorden met Israël hebben gesloten en dit soort extremistische retoriek hebben afgezwakt.