De stichting “Ik wil gewoon naar school” - #ikkangewoonnaarschool

Het dragen van mondkapjes berokkent op allerlei manieren schade bij kinderen. De impact van mondkapjes wordt momenteel ontzettend onderschat en op scholen en bij de overheid is daar geen gehoor voor.

Met onze eerste campagnefilm vragen wij daar aandacht voor. Dit is de eerste uit de serie van drie, houdt onze socials in de gaten voor de volgende filmpjes.

Wil je weten waarom kinderen GEWOON náár school kunnen? Ga dan naar onze campagne pagina: https://ikkangewoonnaarschool.nl

De stichting “Ik wil gewoon naar school”

De titel van onze stichting heeft twee belangrijke aspecten in zich: ten eerste het woord “gewoon” en ten tweede “naar school”. Gewoon betekent: zonder maatregelen die schaden, en “naar school” omdat online onderwijs niet toereikend is en fysiek onderwijs alsmede contact met medestudenten belangrijk is voor de ontwikkeling.

De hoofddoelen van de stichting zijn:

 • Behartigen van de belangen van kinderen in het onderwijs aangaande hun fysieke en of mentale gezondheid alsmede hun welzijn.
 • Behartigen van de belangen van kinderen in het onderwijs aangaande hun rechten op o.a. – maar niet uitsluitend- fysiek onderwijs.

Wie zijn wij

Daniel en Lianne (de ouders van Michael (16) en Nick (8)) en Johan en Nicole (ouders van Djuna (12) en Milan (16)), hebben samen de handen ineen geslagen en samen met José uiteindelijk deze stichting opgericht om de kinderen in het onderwijs te beschermen tegen de schadelijke maatregelen en de willekeur van de overheid en scholen.

Waarom

Onze kinderen, maar ook vele andere met hen, hebben moeite met de huidige maatregelen, ze worden ze opgelegd zonder onderzoek naar de effecten/ gevolgen ervan en ze zijn slecht voor hun gezondheid. Veel kinderen hebben medische (zowel mentaal als fysiek) problemen gekregen door de maatregelen, we horen veel schrijnende verhalen om ons heen en willen dat dit stopt.

Wat doet de stichting allemaal

Na onze initiële actie tegen de mondkapjes op scholen en daarmee het ontstaan van de stichting zijn de doelgroepen, aandachtsgebieden van de stichting uitgebreid om het gehele onderwijsveld te kunnen omvatten om zodoende alle leerlingen te kunnen beschermen tegen de schadelijke effecten van de maatregelen op scholen.

Onze doelgroepen voor informatieverspreiding en bewustwording zijn:

 • Ouders/ grootouders/ opvoeders;
 • Leerlingen (alle schoolgaande kinderen);
 • Docenten/ onderwijspersoneel;
 • Schoolbesturen;
 • Onderwijs/ kinderorganisaties;
 • OMT;
 • Politiek.

Wij willen dit doen door middel van de volgende zaken:

 • Informatiepakketten (medisch, wetenschappelijk en juridisch);
 • Juridische stappen;
 • Online informatiesessies (medisch, wetenschappelijk en juridisch);
 • Kleding (om stil protest te tonen);
 • Flyers, stickers en posters;
 • Etc.

Naast de hierboven beschreven zaken willen we een overzicht bieden welke initiatieven met gemeenschappelijke doelen er allemaal zijn en welke groepen ouders zich inmiddels verenigd hebben en hoe je deze kunt vinden.

Voor meer informatie ga naar:

De stichting “Ik wil gewoon naar school”