How long do we accept this nonsens?

How long do we accept this nonsens?

Frankrijk  vandaag 
Boete van 450,- euro, uitgereikt door zwaarbewapende politieagenten, voor het drinken van rosé op het strand...
Zit je dan met je kleine kinderen... als zware criminelen...
Op de Franse stranden is het net als in Spanje verplicht om een mondkapje te dragen. Je mag het alleen af doen om iets te drinken of te eten… daarna meteen weer op.

Sinds dit weekend is het tevens in heel Frankrijk verboden om alchohol in het openbaar te nuttigen, dus ook op stranden.
Foto is origineel, ter plekke, geschoten door Jean-Michel Mart, fotograaf van de bekende Franse krant de Midi Libre.

France  today
Fine of 450 euros, awarded by heavily armed police officers, for drinking rosé on the beach ...
Are you sitting with your small children ... like serious criminals ...
On the French beaches, just like in Spain it is mandatory to wear a mouth mask. You can only take it off to have something to drink or eat ... then right back on.

Since this weekend, it is also prohibited throughout France to consume alcohol in public, including on beaches.
Photo is original, shot on the spot by Jean-Michel Mart, photographer of the well-known French newspaper the Midi Libre.