Het einde is in zicht/The end is near

Het einde is in zicht/The end is near

Het bericht wat we afgelopen week hebben gehoord  in Nederland wordt ook verkondigd in Australie door de leider(Riccardo Bosi) van Austalie One.


Het kan zomaar zijn dat we vanaf 10 maart '22 een zeer onrustige tijd tegemoet gaan met lockdowns. Deze lockdowns zijn dan ingesteld door de White Heads. Het leger zal order en rust handhaven omdat vanaf die periode de corruptie en alles wat in de wereld is gebeurd naar buiten gaat komen. 
Persoonlijk dacht ik dat het op 10 maart '21 zou beginnen maar toen was er wel sprake van verkiezingfraude maar de bewijzen waren nog niet verzameld. Nu na diverse audits in America hebben ze alle fraude bewijzen in handen. 
Waar komt deze informatie vandaan? Qpost 911 verteld ons "March MADNESS.". Datum 10 maart '18. Dat is 4 jaar delta. 


In combinatie met de start van Trumps social Truth platform in februari geloof ik dat we in die periode de ontknopping van onze strijd ervaren. 
Na het onthullen van alle corruptie zal de wereld lettelijk op de kop staan. Vandaar de lockdowns. Deze lockdowns zijn nodig om alle mensen van de straat te houden. 
Zorg voor genoeg eten en drinken voor een langere periode. 

English:

The message we heard in the Netherlands last week is also announced in Australia by the leader(Riccardo Bosi) of Australia One.
It may just be that from March 10th '22 we will have a very restless time with lockdowns. These lockdowns are then set by the White Heads. The army will maintain order and calm because from that time on, the corruption and everything that has happened in the world will come out.
Personally, I thought it would start on March 10, '21, but then there was talk of election fraud but the evidence hadn't been collected yet. Now after several audits in America they have all the fraud evidence in their hands.
Where does this information come from? Qpost 911 tells us "March MADNESS.". Date March 10 '18. That's 4 years delta.
In combination with the start of Trump's social Truth platform in February, I believe that during that period we will experience the climax of our struggle.
After revealing all the corruption, the world will literally be turned upside down. Hence the lockdown. These lockdowns are necessary to keep all people off the streets.
Provide enough food and drink for a longer period of time.