Donald Trump wordt herkozen – we moeten ons op chaos voorbereiden

Donald Trump wordt herkozen – we moeten ons op chaos voorbereiden

Bron : debataafschecourant.wordpress.com

Gepubliceerd : 16 december 2020 / Administrator 

Terwijl de hele wereld – inclusief Putin en Xi Jinping – de demente kindersnuffelaar Joe Biden viert als de “nieuwe president van de VS”, blijft Donald Trump volgens de MSMedia een “slecht verliezer, die weigert op te stappen”.

Wat we niet horen in de MSMedia en via de StaatsTV is het echte nieuws, namelijk dat de verkiezingen dan wel achter de rug mogen zijn, maar dat de president pas op 6 januari 2021 zal worden GEKOZEN door de kiesmannen.

De sleutel van het verhaal is gelegen in het 12e Amendment van de Amerikaanse grondwet. We hebben er al eens eerder een balletje over opgegooid. [LINK]

Hoe het werkt.

Een Afgevaardigde van de staat Michigan – Matt Sealy – legt het ons uit.

De stemmen van het kiescollege zijn per 14 december 2020 verzegeld en per speciale transport naar Washington verzonden en opgeborgen, waar ze verzegeld zullen blijven tot 6 januari, wanneer het Huis van Afgevaardigde én de Senaat in een gezamenlijke zitting bijeenkomen om de uitgebrachte stemmen te tellen. MSMedia en Big Tech laten u vanaf vandaag geloven dat het allemaal voorbij is, en dat Joe Biden reeds officieel tot president is verkozen.

Op 6 januari zal Nancy Pelosi – zij is dus geen voorzitter van het Huis van Afgevaardigden meer – gewoon met de rest van het Huis vergaderen omdat ze geen speciale macht of autoriteit heeft over deze hoorzitting. Vicepresident Mike Pence zal voorzitter van de Senaat voor die dag zijn en hij, niemand anders zal de moties aanvaarden of verwerpen om over de volgende stappen tijdens de vergadering te beslissen.

Belangrijk is om te weten dat Mike Pence die dag het volledige gezag uitoefent, zoals het is beschreven in de grondwet. De stembiljetten mogen dan wel zijn gecertificeerd, maar dat betekent in feite niets. Op 6 januari 2021 komt pas de zaak ter tafel en worden besluiten genomen.

De enveloppen met de stemmen worden pas dan geopend en op dat moment kan een lid van het Huis zijn hand opsteken en de Vice President kenbaar maken bezwaar te maken over de gang van zaken van de verkiezingen van 3 november 2020. Het is 100% zeker dat dit gebeurt, je hebt er maar één Afgevaardigde voor nodig, maar er zullen ongetwijfeld steunbetuigingen komen. Dat bezwaar zou alsdan wel eens betrekking kunnen hebben op verkiezingsfraude of een andere reden, en met het deponeren van dat bezwaar verandert alles. Werkelijk: alles!

Het Huis en de Senaat zullen zich (ten minste) twee uur lang van elkaar afzonderen om te debatteren en vervolgens te stemmen. De stemming zal per Senator zijn, met de Vice President als beslissende stem indien nodig in de Senaat, dat is met een meerderheid een gelopen koers. De stemming in het Huis zal echter slechts ÉÉN stem per delegatie, dus per staat zal zijn, niet per Afgevaardigde.

De Republikeinen hebben In het Huis van Afgevaardigden 30 delegatiestemmen in vergelijking met de Democraten 20 delegatiestemmen.

Als dit scenario klopt, wordt president Trump herkozen.

De Democraten, Antifa, Black Lives Matter, Soros, Gates, China, de EU, de media, sociale netwerken en globalisten over de hele wereld zullen totaal uit hun dak gaan en er zal een gigantische chaos ontstaan. Dat is zeker, gezien de slaafse opeenvolgende erkenningen van Joe Biden als “president-elect”. Zelfs Putin heeft Biden erkend.

En we weten: uit chaos moet orde komen.

President Trump probeert vanaf het begin de constitutioneel juiste weg te bewandelen en eerst via de rechtbanken en Supreme Court zijn gelijk te halen, alle stemfraude en omkopingen aan de kaak te stellen, maar wij wisten allemaal dat geen van de rechtbanken, zelfs het Hooggerechtshof niet, hier de vingers aan wil branden.

Daarom is het 12e Amendment zo briljant, omdat dit eerder aan de orde is geweest.

Dus luister niet naar de media en al hun bedrog en leugens. U hoeft alleen maar de Grondwet te lezen en u weet dat de wet, het beleid en de procedures uiteindelijk de doorslag zullen geven.


Maar dan wordt het pas echt interessant.

De Amerikaanse strijdkrachten zijn niet voor niets in volledige paraatheid gebracht. Het zou namelijk kunnen dat de USA dé paria van de wereld wordt, omdat NIEMAND Donald Trump nog als president zal erkennen. Er ontstaat niet alleen direct een Tweede Burgeroorlog in de VS, maar de Verenigde Naties zullen in spoedzitting bijeen worden geroepen en een aanvalsplan maken op Trump af te zetten. De toestand in de NATO wordt zo mogelijk nog veel interessanter, aangezien de VS daarin de dominante factor is. Bovendien is het de vraag in hoeverre Rusland met zijn superieur wapentuig van deze totale verwarring gaat profiteren. We kunnen ons nu al afvragen waar op dit moment de atoomduikboten van de VS, Rusland en China zijn gestationeerd.

Misschien zegt dit allemaal iets over de totaal onnodige, vreemd afgedwongen lockdowns waarin West Europa is gemanoeuvreerd. Met een pandemie heeft het in ieder geval niets te maken. Merkel, Johnson Rutte, Macron, het lijkt wel of ze een opdracht hebben gekregen en deze rücksichtslos moeten uitvoeren op straffe van afzetting of erger. Alsof de bevolking in slaap moet worden gehouden. Wie naar Rutte luistert heeft binnen 20 seconden het idee dat er iemand (of iets) anders tegen ons aan zit te praten.

Wellicht wil “men” de inauguratie op 20 januari 2021 niet eens afwachten en alvast ingrijpen. Inderdaad, de politieagent van de wereld krijgt dan op eigen grond een beurt. Een regime change. Wie weet….

Blijven opletten – het echte nieuws moeten we immers echt zelf zoeken – wat ons wordt gepresenteerd zijn glasharde leugens, afgewisseld door een doodse stilte.

Zo worden we gefocust op iets wat er niet is, daar moeten we druk mee zijn.

Wat er werkelijk aan de hand is, speelt zich buiten ons gezichtsveld af.