24 regeringschefs besloten overeenkomst ter realisatie van de “Great Reset”

24 regeringschefs besloten overeenkomst ter realisatie van de “Great Reset”

(Vertaling: E.J. Bron)

Coronacrisis wordt gebruikt om een nieuwe agenda aan de wereld op te leggen

Eind maart al waren 24 regeringschefs en staatshoofden het eens geworden over een overeenkomst om een gezamenlijke coronapolitiek te realiseren. De inhouden komen grotendeels overeen met die van de “Great Reset”.

Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron en 21 andere toppolitici [o.a. Rutte!] uit de hele wereld hadden eind maart een (virtuele) bijeenkomst met de vertegenwoordigers van de WHO om onder de dekmantel van de coronabestrijding een gemeenschappelijke politiek te besluiten. Het gaat officieel om een soort pandemieovereenkomst, zogenaamd om een globaal pandemieverdrag om toekomstige pandemieën te voorkomen, vaccins te verdelen en een algemeen beginsel voor de globale “Governance” te realiseren. “Geen enkele regering of multilaterale autoriteit kan deze bedreiging alleen tegemoet treden”, verklaarden ze.

Men wendt voor dat er een toekomstige pandemie te verwachten zou zijn, waarop men als een uniforme regering zou moeten reageren. Zo wordt verklaard: “We moeten er gezamenlijk beter op voorbereid zijn om pandemieën op een zeer gecoördineerde wijze te voorspellen, te verhinderen, te herkennen, te beoordelen en er effectief op te reageren. De Covid-19 pandemie was er een pijnlijke herinnering aan dat niemand in veiligheid is, totdat allen in veiligheid zijn.”

Deze laatste zin zou op de invloed kunnen wijzen die de oprichter en betrokken globalist van het World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, op de 24 staats- en regeringschefs heeft. Enkele weken geleden verklaarde Schwab: ”Zolang niet iedereen is gevaccineerd, zal niemand veilig zijn”, een uitspraak die op zich een interessante vraag oproept naar het vertrouwen dat zulke leiders in hun veel geprezen, maar gevaarlijke experimentele injecties hebben.

De staats- en regeringschefs bekrachtigden hun gezamenlijke doel van de globaal omvattende vaccinatie van alle mensen en noemden dit “globaal openbaar goed”.

Om dit “gemeenschappelijk welzijn” te bereiken en een snelle invoering van vaccins in de hele wereld te garanderen, hebben de 24 globalisten het initiatief genomen tot een internationaal verdrag: “Wij denken dat de naties zouden moeten samenwerken om een nieuw internationaal verdrag voor pandemieën te ontwikkelen en bereidheid en reactie te produceren. Zo´n nieuwe collectieve betrokkenheid zou een mijlpaal zijn om de pandemievoorzorg op het hoogste politieke niveau te versterken.”

Bron:
freiewelt.net

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)