your country's sovereignty will be given away to the WHO in a matter of days

7/2/23 - vandaag tekent de NL overheid naar alle waarschijnlijkheid het pandemie verdrag met de WHO. Met dit verdrag krijgt de WHO een permanente stem over uw lichamelijke integriteit. De WHO kan na ondertekening een medische behandeling verplichten youtu.be/KvfotA9u9vE


27/2/23 - today the NL government in all likelihood signs the pandemic treaty with the WHO. This treaty gives the WHO a permanent voice over your bodily integrity. The WHO can mandate medical treatment after signin youtu.be/KvfotA9u9vE