Wakeup now!!! Delen graag!!!!

De beelden die u komt te zien zijn zeer schokkend!!!

bron : WAKE-UP-NOW

Ik wil iedereen bedanken die mijn video’s heeft bekeken. Het was mijn missie om dit te doen en ik ben reuze trots op iedereen die 'naast' mij stond om de waarheid te exposen. Iedereen op zijn eigen manier.

Ik ben veel ' vrienden' kwijt geraakt maar ook veel nieuwe mooie contacten opgedaan. De laatste 2 jaar ben ik financieel 'leeg' gelopen, 300GB aan materiaal verzameld, ongeveer 4000 uur tijd geïnvesteerd in het onderzoek naar de waarheid en veel geleerd.

Het Eindhovens Dagblad (DPG MEDIA) heeft ook een publicatie gedaan over de opnames in Helmond samen met Filemon. DPG media was daar ook bij aanwezig. Locatie was Nei Skoen.

Van een kant mooi dat DPG media verteld over hoe ik uit de ellende was geklommen en dat zelfredzaamheid een opsteker is.
Jammer dat ik in dit zelfde verhaal als persoon hier nogal gestigmatiseerd wordt, waarin de schrijver toch wel een ‘Wappie’ stempel op je voorhoofd stempelt.

Tegenwoordig ben je een complotdenker of wappie als iemand die het wetenschappelijk, maatschappelijk en cultureel debat aangaat en niet zondermeer iemand anders narratief volgt, omdat dit van je verwacht wordt, of omdat je met de massa mee moet gaan. Helaas wordt je tegenwoordig al stigmatiserend Wappie genoemd als je niet alles klakkeloos gelooft wat op de NOS verteld wordt en zelf een gezonde hoeveelheid grijze massa hebt, waarmee je hebt leren nadenken om de zin van de onzin te leren onderscheiden.

Publicatie Eindhovens Dagblad

https://www.ed.nl/helmond/in-vrijplaats-nei-skoen-is-iedereen-welkom-ook-schijt-aan-de-wereld-coach-en-complotdenker-veneman~abcb02f2/?referrer=https%3A%2F%2Flm.facebook.com%2F&cb=7a7c576658173a8ed992eca7eb38625a&auth_rd=1

In het blad de Peel komt ook een stuk over mij wat is geschreven door een bekende psychiater die ook enkele boeken heeft geschreven en daar een onderscheiding voor heeft gehad.

Welkom is ook echt welkom

Nei Skoen Helmond is een stigmavrije ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. Zij draait op subsidie van de gemeente Helmond die aan Nei Skoen gevraagd heeft zelfhulp en ervaringsdeskundigheid een ‘boost’ te geven met extra aandacht voor kwetsbare Helmonders. We spreken dan van ‘herstel’: herstel van een kwaliteit van leven ook als genezing van een aandoening niet mogelijk is.
Nei Skoen doet dat door in Mierlo Hout een vrijplaats te creëren waar IEDEREEN welkom is. En welkom is ook echt welkom. Daarbij wordt aan deelnemers gevraagd om etiketten (zoals diagnoses) letterlijk aan de kapstok te hangen. Het enige dat Nei Skoen van iemand hoeft te weten is zijn voornaam.
Eén van de deelnemers is Gert Jan Veneman, een man met bijzondere en uitgesproken meningen. Zo staat hij bij Nei Skoen ook bekend. Bij anderen staat hij bekend als complotdenker. Zo ook bij programma maker Filemon Wesselink die een programma heeft dat ‘Filemon en de complotten’ heet. Filemon gaat een uitziending aan Gert Jan besteden en kwam dit op 23 maart filmen.
Dit levert vast prachtige beelden op. Filemon is een echte doorvrager die niet met halve antwoorden genoegen neemt. Gert jan is een echte doordouwer die zich niet uit het veld laat slaan. Hij is zeker niet alleen complot denker, je kunt hem ook wereld verbeteraar noemen. Want alles wat hij doet staat in het teken van het beter maken van de wereld waarin we leven. Hij verzet zich tegen polarisatie en tweedeling en zoekt naar evenwaardigheid in de omgang tussen mensen. Hij geeft aan erg geïnspireerd te zijn door een herstelondersteunende methodiek die Steunend Relationeel handelen heet en mede ontwikkeld is door een van de initiatiefnemers van Nei Skoen. Bij Nei Skoen vormt zij ook een basis voor de omgang met elkaar.
Omdat etiketten en ellende bij Nei Skoen aan de kapstok worden gehangen, is het mogelijk dat een andere kant van Gert Jan zichtbaar wordt: hij heeft samen met zijn zus een zgn. ‘Ik-academie’ opgericht waarin hij workshops geeft, o.a. gericht op het vergroten van zelfvertrouwen. Eén van zijn workshops heeft de prachtige titel ‘schijt aan de wereld’. Hij is dus iemand die de daad bij het woord voegt. Er wordt een deel van de workshop gefilmd ten behoeve van de uitzending die op 25 april a.s. plaats vindt.
Zichtbaar wordt zo de verschillende kanten die iemand heeft: het maakt erg uit of je beide kanten wilt zien. Is Gert Jan een complot denker? Of is hij iemand die zich overmatig zorgen maakt over hoe het in de wereld gaat? Op 25 april mag u zelf een mening vormen.

We weten inmiddels dat de informatieoorlog op zijn einde loopt en het is een kwestie van tijd en dan zal ook de MSM er ook aan moeten geloven. De laptop from Hell zal de aanzet zijn voor een wereldwijde schokgolf. Nadien volgt de rest.
10 day's of darkness, stroom blackouts etc etc daar geloof ik niet in. 10 day's of darkness hebben we al gehad.

Samen met mijn zus zijn we de IK ACADEMIE gestart en gaan mensen helpen om ze weer in hun kracht te zetten. We zijn nu bezig met het schrijven van een uitgebreide module. WWW.IKZELF.NU