WAKE UP CALL!!!

WAKE UP CALL!!!

???? WAKE UP CALL!!!

NIEUWE PLANNEN VOOR EEN WETSWIJZIGING ZIJN IN DE MAAK:

BINNENKORT HEB JIJ NIET MEER VOOR HET ZEGGEN WAT ER MET JOUW LICHAAM GEBEURT........

Dit is geen complottheorie , het staat gewoon op de website van de Rijksoverheid......

De overheid krijgt meer te zeggen over jouw lichaam dan jijzelf ...?  
Ik vraag me serieus af wat er nog meer gebeuren moet om mensen wakker te schudden en ze gaan zeggen : nu is het genoeg geweest....

Terwijl een groot deel van de bevolking slaapt, worden er via de achterdeur plannen gemaakt om een wet te wijzigen waarin zelfbeschikking over eigen lichaam een staatsbeslissing wordt....? En het medisch beroepsgeheim wordt opgeheven ....? Door een demissionair kabinet....?

#waarligtjouwgrens?

PDF FILE

Maar aan het wijzigen van Wetten zijn regels gesteld. Zie hieronder.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/herziening-grondwet

Of te wel :

Huidige herzieningsprocedure Grondwet

Een grondwetswijziging doorloopt 7 stappen:

  1. De regering of 1 of meer leden van de Tweede Kamer dienen een voorstel tot grondwetswijziging in.
  2. De Tweede en Eerste Kamer nemen dit wetsvoorstel in 1e lezing aan met een gewone meerderheid. Dit heet ook wel de ‘overwegingswet’ of de ‘verklaringswet’.
  3. De Tweede Kamer wordt ontbonden en er worden verkiezingen gehouden. Hierdoor kunnen kiezers zich over de wijzigingen uitspreken.
  4. Het in 1e lezing aangenomen voorstel indienen bij de nieuwe Tweede Kamer.
  5. De Tweede en Eerste Kamer nemen het wetsvoorstel in 2e lezing aan met een 2/3 meerderheid.
  6. Het ondertekenen van het wetsvoorstel door de koning en 1 of meer ministers of staatssecretarissen.
  7. Publicatie van de wijziging in het Staatsblad. De wijziging treedt daarna direct in werking.

Files