The final countdown - Great solidarity

Bulgaria

(BULGARIAN FREEDOM CONVOY)

❗️ Забранено е да чакаме "нещо" да се "случи"❗️
ПОХОД НА СВОБОДАТА 2022
Къде: Площада пред народното събрание в София
Кога: 07 февруари (понеделник), 14ч. 
Кой: Всички Българи
Защо: Премахване на тиранията
????????Там където свършват страховете ни там ... Съединението прави силата????????

English

"It is forbidden to wait for" something "to happen ❗️
FREEDOM MARCH 2022
Where: The square in front of the National Assembly in Sofia
When: February 7 (Monday), 2 p.m.
Who: All Bulgarians
Why: Eliminate tyranny
"Where our fears end there ... Unity makes strength."