The Fall of the Cabal.

The Fall of the Cabal.

The Fall of the Cabal - The Sequel.

Geniaal gemaakt door Janet Ossebaard & Cyntha Koeter.

Telegram kanaal "Verzamelbox"

Deel 1

Deze twee dames hebben hier duidelijk heel veel onderzoek verricht en er hun levenswerk van gemaakt om mensen duidelijk te maken wat de werkelijke geschiedenis is.
De eerste 2 à 3 delen zijn wat lastige en droge kost, maar wel noodzakelijk om de vervolgdelen (17 in totaal) volledig te kunnen begrijpen. Veel kijkplezier ????????

Zie Deel 1.

Deel 2

Zoals ik al zei, de eerste 2 à 3 delen zijn wat lastige en droge kost, maar wel noodzakelijk om de vervolgdelen (17 in totaal) volledig te kunnen begrijpen. Veel kijkplezier ????????

Zie Deel 2.

Deel 3

Na het bekijken van dit deel van de geschiedenis, kan je het verband zien tussen de jaren voor de Tweede Wereld oorlog en wat er nu gebeurd.
Er werd een spoedwet aangenomen toen én ook nu.
De vrijheid van meningsuiting werd ingeperkt toen én nu.
Privacy werd ingeperkt toen én ook nu.
Het parlement werd ivm zogenaamde spoed, buitenspel gezet en Hitler had de absolute macht.
Dat de spoed er echt was en Hitler hun redder zou zijn, werd middels propaganda bij de mensen ingeprent.
Nu is door middel van het uitroepen van COVID-19 als A-lijst waardige ziekte óók een spoedwetgeving in het leven geroepen die de kamer buiten spel zet.

Er is naar mijn menig dus wel degelijk een goede reden om de huidige situatie als bedreigend te ervaren én te vergelijken met de oorlog. Veel kijkplezier ????????

Zie Deel 3.

Deel 4

De volgende aflevering gaat volledig over en dieper in “de protocollen van Zion”.
Deze aflevering kan als saai worden beschouwd, maar is zeer belangrijk om de situatie waar we tegenwoordig in leven volledig te begrijpen.
Als je aan het einde van deze aflevering niet de schrik in de benen hebt, heb je de ernst van de situatie niet helemaal begrepen en is het dus raadzaam om hem nogmaals aandachtig te bekijken.

Zie Deel 4.

Deel 5

Dit deel gaat over de Georgia Guidestones die 22 maart 1980 geplaatst werd op de heuvel in Elbert County in Georgia in opdracht van een onbekend persoon onder de pseudoniem 'R.C. Christian' en de United Nation.

Zie Deel 5.