The Fall of the Cabal.

The Fall of the Cabal.

The Fall of the Cabal - The Sequel.

Geniaal gemaakt door Janet Ossebaard & Cyntha Koeter.

Telegram kanaal "Verzamelbox"

Deel 1

Deze twee dames hebben hier duidelijk heel veel onderzoek verricht en er hun levenswerk van gemaakt om mensen duidelijk te maken wat de werkelijke geschiedenis is.
De eerste 2 à 3 delen zijn wat lastige en droge kost, maar wel noodzakelijk om de vervolgdelen (17 in totaal) volledig te kunnen begrijpen. Veel kijkplezier ????????

Zie Deel 1.

Deel 2

Zoals ik al zei, de eerste 2 à 3 delen zijn wat lastige en droge kost, maar wel noodzakelijk om de vervolgdelen (17 in totaal) volledig te kunnen begrijpen. Veel kijkplezier ????????

Zie Deel 2.

Deel 3

Na het bekijken van dit deel van de geschiedenis, kan je het verband zien tussen de jaren voor de Tweede Wereld oorlog en wat er nu gebeurd.
Er werd een spoedwet aangenomen toen én ook nu.
De vrijheid van meningsuiting werd ingeperkt toen én nu.
Privacy werd ingeperkt toen én ook nu.
Het parlement werd ivm zogenaamde spoed, buitenspel gezet en Hitler had de absolute macht.
Dat de spoed er echt was en Hitler hun redder zou zijn, werd middels propaganda bij de mensen ingeprent.
Nu is door middel van het uitroepen van COVID-19 als A-lijst waardige ziekte óók een spoedwetgeving in het leven geroepen die de kamer buiten spel zet.

Er is naar mijn menig dus wel degelijk een goede reden om de huidige situatie als bedreigend te ervaren én te vergelijken met de oorlog. Veel kijkplezier ????????

Zie Deel 3.

Deel 4

De volgende aflevering gaat volledig over en dieper in “de protocollen van Zion”.
Deze aflevering kan als saai worden beschouwd, maar is zeer belangrijk om de situatie waar we tegenwoordig in leven volledig te begrijpen.
Als je aan het einde van deze aflevering niet de schrik in de benen hebt, heb je de ernst van de situatie niet helemaal begrepen en is het dus raadzaam om hem nogmaals aandachtig te bekijken.

Zie Deel 4.

Deel 5

Dit deel gaat over de Georgia Guidestones die 22 maart 1980 geplaatst werd op de heuvel in Elbert County in Georgia in opdracht van een onbekend persoon onder de pseudoniem 'R.C. Christian' en de United Nation.

Zie Deel 5.

Deel 6

Meer over The Depopulation Program van de UN. Via slinkse wegen voor de buitenwereld weldoeners, maar achter de schermen een zwart en duister plan.

Zie Deel 6.

Deel 7

Meer over UN en haar NGO’s en het witwaspraktijken van miljarden door over en weer het geld te schenken.
Zonder daar belasting over te hoeven betalen of zelfs zonder zich hierover te hoeven verantwoorden.

Zie Deel 7.

Deel 8

Deze aflevering gaat over de vele vaccinatieprogramma’s opgezet en gefinancierd door “The Bill and Melinda Gates foundation”.
Kijk en vooral huiver.
Zie de overeenkomsten van de bijwerkingen van al die zogenaamde vaccins. Ze komen mijns inziens volledig overeen met het zogenaamde vaccin tegen Corona.
En vergis je niet, als wij de mensen om ons heen niet massaal wakker krijgen, stevenen wij af op een wereld waarin deze experimentele prik verplicht gaat worden.

Zie Deel 8.

Deel 9

Deze aflevering graaft nog dieper in de praktijken van Bill and Melinda Gates. Die met behulp van de mainstreammedia zich profileren als weldoeners met de beste bedoelingen om deze wereld te helpen.
Maar naar mijn mening blijken ze wolven in schaapskleren te zijn.

Zie Deel 9.

Deel 10

Deze aflevering laten ze nog meer zien van Bill Gates....
We zijn nog lang niet klaar met de koning van de liefdadigheid!
Ga met ons mee op onderzoek naar zijn financiële belangen, enkele van zijn grote investeringen, zijn connecties met enkele van de meest merkwaardige bedrijven.
Van zijn interesse in kinderen tot zijn verblijf op Epstein Island en van zijn vaccinfetisj tot Adrenochroom.

Zie Deel 10.

Deel 10a

In de aflevering The Fall of the Cabal - The Sequel deel 10 verteld Janet Ossebaard over de eventuele kinderhandel die tussen de gewone artikelen door gewoon te koop zijn. Dus verborgen, maar toch op openbare verkoopsites.  Waaronder Bol.
Hoewel ik erg veel vertrouwen heb in de grondigheid waarmee de makers van deze docu te werk gaat, wil ik voorzichtig zijn met het beschuldigen van bepaalde verkoopsites.  Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Bekijk het korte filmpje wat ik zojuist gemaakt heb en bedenk voor jezelf wat je hier van vindt.

Zie Deel 10a.

Deel 11

In deze aflevering volgen we het geldspoor van Bill Gates en ontdekten we niet alleen hoever zijn machtige tentakels zijn verspreid over de hele wereld, maar ook waar zijn geld juist niet heen gaat.
Je moet je beginnen af te vragen wat filantropie nu eigenlijk inhoud.

Zie Deel 11.

Deel 12

Alles wat we hebben gezien in de voorgaande afleveringen is kinderspel vergeleken bij wat Janet en Cyntha in deze aflevering met ons delen.
Een apocalyptisch stuk gereedschap wat zo krachtig is, dat het het einde zou kunnen betekenen van de mensheid als een vrij en soeverein ras.
Oordeel zelf!

Zie Deel 12.

Deel 13

Voor de nieuwe volgers een (misschien overbodige) tip.
Het is aan te raden om niet meteen met dit deel te beginnen, maar helemaal naar het begin van de postings op dit kanaal naar deel 1 te gaan.
Een stukje geschiedenis is geen overbodige luxe.

Janet en Cyntha hadden ons beloofd om zijn naam niet meer te noemen.
Maar hebben toch besloten dat er nog meer was wat ze met ons wilden delen.
Sommige details kunnen nu eenmaal simpelweg niet ontbreken, zoals je zult begrijpen tijdens het bekijken van deze aflevering.
Bill Gates laatste dagen als zelfbenoemde president van de hele wereld zijn geteld.

Zie Deel 13.