Onthutsend onderzoek: ‘Massale coronavaccinatie leidt tot massamoord’

Bron : eucalyptischgenootschap.nl

Onderzoek door Dr. Bhakdi & Dr. Burkhardt: pathologisch onderzoek toont aan dat 93% van de 15 onderzochte personen die stierven na vaccinatie, stierven als gevolg van de vaccinatie. Organen van overleden gevaccineerden laten ernstige schade als gevolg van auto-immuunreacties zien.

**Samenvatting
**Vijftien lichamen werden op verzoek en met goedkeuring van de nabestaanden pathologisch onderzocht. Alle onderzochte personen overleden tussen 7 dagen en 6 maanden na vaccinatie met een leeftijd uiteenlopend van 28 tot 95 jaar. Officieel werd door de arts of de lijkschouwer niet vastgesteld dat de doodsoorzaak van deze personen vaccinatie gerelateerd was. Nader onderzoek op basis van obductie, wees echter op een oorzakelijke verband tussen de vaccinaties en het overlijden bij 14 van de 15 gevallen. Oorzaak: auto-immuun reactie die vitale organen heeft aangetast. Meest voorkomend orgaan dat door auto-immuun reacties was beschadigd, was het hart (bij alle mensen die stierven), maar ook andere organen bleken (zwaar) beschadigd. Zie hier de presentatie van hun resultaten:

Dr. Bhakdi & Dr. Burkhardt

Dr. Bhakdi

  • inflammatoire gebeurtenissen in kleine bloedvaten (endotheliitis), gekenmerkt door een overvloed aan T-lymfocyten en dode endotheelcellen in vaat lumen;
  • uitgebreide perivasculaire accumulatie van T-lymfocyten;
  • massale lymfatische infiltratie van omliggende niet-lymfatische organen of weefsel met T-lymfocyten.

Lymfatische infiltratie trad af en toe op in combinatie met intense lymfocytische activering en follikelvorming. Waar deze aanwezig waren, gingen ze meestal gepaard met sterke aantasting van het weefsel. Deze studie is thans nog niet peer reviewed.

In de, deels emotionele, tweede video geeft Bhakdi aan wat hij verwacht van de langere termijn gevolgen van de mRNA vaccinaties. Hij verwacht als gevolg van de auto-immuun reacties en suppressie van het immuunsysteem door aantasting van de eigen lymfocyten, dat allerlei ziekten die inmiddels als uitgeroeid of onder controle konden worden beschouwd, weer zullen oplaaien. Hij noemt concreet: herpes, tuberculose en toxoplasmose. En effecten op de ontwikkeling van kanker in geval het immuunsysteem is onderdrukt.

Ook andere studies (bijvoorbeeld: hier) presenteren aanwijzingen voor causaal verband tussen vaccinatie en mortaliteit en bijvoorbeeld hartaandoeningen. Over de medische gang van zaken bij het optreden van Myocarditis en relatie tot de vaccinaties, verwijzen wij naar betreffend artikel.

De publicatie van Bhakdi & Burkhardt is in lijn met de analyse van Peter Schimacher die concludeerde dat minimaal 30% tot 40% van de sterfgevallen na het vaccin, door het vaccin zijn veroorzaakt.

Achtergrond van twee van de wetenschappers achter de studie

Dr. Bhakdi heeft zijn leven besteed aan het beoefenen, onderwijzen en onderzoeken van medische microbiologie en infectieziekten. Hij was van 1990 tot zijn pensionering in 2012 voorzitter van het Instituut voor Medische Microbiologie en Hygiëne aan de Johannes Gutenberg Universiteit van Mainz, Duitsland. Hij heeft meer dan 300 onderzoeksartikelen gepubliceerd op het gebied van immunologie, bacteriologie, virologie en parasitologie en was van 1990 tot 2012 hoofdredacteur van Medical Microbiology and Immunology, een van de eerste wetenschappelijke tijdschriften op dit gebied die werd opgericht door Robert Koch in 1887.

Dr. Arne Burkhardt is een patholoog die heeft gedoceerd aan de universiteiten van Hamburg, Bern en Tübingen. Hij werd uitgenodigd voor gasthoogleraarschappen en studiebezoeken in Japan (Nihon University), de Verenigde Staten (Brookhaven National Institute), Korea, Zweden, Maleisië en Turkije. Hij stond 18 jaar aan het hoofd van het Instituut voor Pathologie in Reutlingen.  Vervolgens werkte hij als zelfstandig praktiserend patholoog met adviescontracten met laboratoria in de VS. Burkhardt heeft meer dan 150 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in Duitse en internationale wetenschappelijke tijdschriften, evenals diverse bijdragen aan handboeken in het Duits, Engels en Japans. Gedurende vele jaren heeft hij instituten voor pathologie in Duitsland gecontroleerd en gecertificeerd.

Wellicht zijn deze bevindingen aanleiding voor overheden of nabestaanden om obductie op overledenen in verband met covid c.q. vaccinaties te laten uitvoeren teneinde helderheid te verkrijgen omtrent de feitelijke doodsoorzaak.