Hoe Gates, Fauci, en Schwab de Covid-19 Crisis fabriceerden om een Nieuwe Wereld Orde in te luiden die "Build Back Better" 

Hoe Gates, Fauci, en Schwab de Covid-19 Crisis fabriceerden om een Nieuwe Wereld Orde in te luiden die "Build Back Better" 

Van de Covid-19 crisis wordt gezegd dat het “The Window of Opportunity” is om de Vierde Industriële Revolutie in te schuiven, of zoals de leiders van vele landen herhaaldelijk herhalen, het is de kans voor een “Build Back Better” in de Great Reset, schrijft Patricia Harrity.

Klaus Schwab, ingenieur/econoom en tevens uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF), schreef in zijn boek The Great Reset dat “door hun inherent ontwrichtende aard epidemieën in de loop van de geschiedenis een kracht voor blijvende en vaak radicale verandering zijn gebleken: het aanwakkeren van rellen, het veroorzaken van bevolkingsconflicten en militaire nederlagen, maar ook het op gang brengen van innovaties, het hertekenen van nationale grenzen en vaak het effenen van de weg voor revoluties”.

Klaus Schwab gelooft dus dat een epidemie de perfecte gelegenheid biedt, maar we moeten ons afvragen of dit een “Window of Opportunity” was die zich toevallig voordeed.

Het lijkt erop dat Klaus Schwab, samen met tech-miljardair Bill Gates en directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAD) Anthony Fauci, in staat waren te voorspellen dat dit zou gebeuren. Of zo lijkt het dankzij hun partnerschap in een onderneming die teruggaat tot 2016/17. Misschien niet, volgens Dr. Peter Breggin die auteur is van een nieuw boek getiteld COVID-19 and the Global Predators. Breggin betoogt dat het dit partnerschap was dat de COVID-pandemie creëerde om de dodelijke vaccins aan een nietsvermoedend publiek op te dringen, en een Nieuwe Wereldorde in te luiden.

COALITIE VOOR EPIDEMISCHE PARAATHEID EN INNOVATIES (CEPI)

Dit samenwerkingsverband genaamd de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), had in 2016 een 65 pagina’s tellend business plan gemaakt door Bill Gates, dat te vinden is op de website van Klaus Schwab. Dit businessplan is een plan voor de volgende pandemie en lijkt precies te zijn wat er nu in de wereld gebeurt, aldus Dr. Peter Breggin. Hij zegt dat Bill Gates al in 2010 uitriep dat “het decennium van het vaccin” zou aanbreken, en dat zijn partner in die verklaring Anthony Fauci was.

Breggin vervolgt dat Gates in 2010 het project “Decennium van de Vaccins” oprichtte, hij stelde een commissie samen bestaande uit globalisten, waartoe ook Fauci behoorde, om een Global Vaccine Action Plan (GVAP) uit te voeren. Dit werd in mei 2012 bekrachtigd door de 194 lidstaten van de Wereldgezondheidsvergadering en moest de Wereldgezondheidsorganisatie aan boord brengen.

DE GEBRUIKELIJKE VERDACHTEN

Het is inmiddels geen verrassing meer dat de leiding in handen was van de Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI Alliance (ook Gates), UNICEF, het National Institute of Allergies and Infectious Diseases van de Verenigde Staten (Fauci) en de WHO. In 2015 was Gates er klaar voor en hield een evenement dat “vooruitliep op een pandemie”, wat volgens Breggin “duidelijk maakte dat ze werkten aan het creëren van een pandemie en een dodelijk vaccin om daarbij te helpen”.

CEPI Strategic Objectives

Tegen die tijd hadden Gate’s en zijn trawanten hun team al gereed en voorbereid, en zijn bedrijfsplan voor CEPI omvatte zijn verwachtingen om tegen 2021 klaar te zijn, dit omvatte de Food and Drug Administration (FDA), Centers for Disease Control (CDC), Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) grote overheidsinstellingen, NIH (National Institutes of Health) en NIAID. In wezen hadden ze iedereen, van onderzoek en ontwikkeling, via geneesmiddelenbedrijven, tot de regeringen en de Wereldbanken.

DE CREATIE VAN DE “WINDOW OF OPPORTUNITY”

Het enige wat nog gedaan moest worden, was de mensen bang genoeg maken om het vaccin in te voeren en dit niveau van verandering in de maatschappij te brengen. Dit gebeurde tijdens de gehele duur van de pandemie met behulp van “fear appeal”, overtuigende boodschappen die angst proberen aan te wakkeren om het gedrag te veranderen door de dreiging van gevaar. Een soortgelijke techniek werd gebruikt door de nazi’s in oorlogstijd Duitsland, die ook de technieken van propaganda perfectioneerden. Een instrument dat ook door onze regering sinds begin 2020 wordt gebruikt om angst te creëren en te versterken door de media, de pers en het sociale leven te controleren, zodat alleen hun eigen bevooroordeelde mening wordt gehoord terwijl oppositiestemmen worden gedemoniseerd en tot zondebok worden gemaakt.

Er is een succesvol spelletje van Simon Say’s ontstaan, waarbij de media de controle hebben over de mensen die elk bevel uitvoeren, hoe buitenproportioneel of onzinnig dat bevel ook is. Dit doen zij, omdat zij bang zijn en geloven dat het voor hun eigen bestwil is.

GEVALLEN DIE GEEN GEVALLEN ZIJN

De brede acceptatie in het Verenigd Koninkrijk van regels en maatregelen, zoals lockdowns en sociale distantie, zouden voorkomen dat de National Health Service (NHS) zou worden overspoeld, maar toch bleven gedurende de zomer van 2020 veel afdelingen leeg. Desondanks bleven de gegevens de angst voor een virus aanwakkeren door voortdurend grote aantallen zogenaamde “gevallen” te tonen.

Deze gevallen waren natuurlijk het resultaat van een positieve PCR-test die geen geen virus onderscheidt en een vals-positief percentage van bijna 100% heeft bij de hoge cyclusdrempels die werden gebruikt.

Niettemin gebruikte de regering deze “gevallen”, die in wezen gezonde mensen waren, of “asymptomatisch” en 80% uitmaakten van de totale cijfers. Hierbij werd ook voorbijgegaan aan het feit dat asymptomatische gevallen in de geschiedenis van de ziekte van de luchtwegen nooit de drijvende kracht zijn geweest achter de verspreiding van infecties.

DE CENSUUR EN ONDERDRUKKING VAN OPPOSITIE

Desalniettemin werd het onwetenschappelijke beleid, dat een inbreuk vormde op onze rechten, voortgezet en werden deskundigen op het gebied van de geneeskunde die bewijzen leverden om aan te tonen dat schadelijke maatregelen en vaccins niet nodig waren, onderdrukt en werden hun carrières bedreigd.

Bij een pandemie zou men kunnen veronderstellen dat alle bijdragen van deskundigen welkom zouden zijn, maar een maas in de federale wetgeving, de zogeheten “Emergency Use Authorisation” (EUA), geeft de regering de bevoegdheid om farmaceutische bedrijven te financieren voor het maken van een vaccinatie. De keerzijde hiervan is natuurlijk dat goedkopere, doeltreffende behandelingen niet in aanmerking worden genomen om het decennium van werk, organisatie en plannen van de globalisten niet in gevaar te brengen. Ondanks de schokkende aantallen bijwerkingen en sterfgevallen als gevolg van de vaccins, is het verontrustend dat deze tegenstemmen nog steeds worden gecensureerd en onderdrukt.

Het zou daarom niet als een verrassing moeten komen wie de belangrijkste onderdrukkers en censors zijn – de NIH, NIAH, WHO, FDA CDC, Big Tech bedrijven en een groot aantal andere miljardairs.

Interessant is dat Schwab zegt dat na de Zwarte Dood in middeleeuws Europa, de veranderingen zo divers en wijdverspreid waren dat het leidde tot “het einde van een tijdperk van onderwerping”, waarmee een einde kwam aan feodalisme en lijfeigenschap en het tijdperk van Verlichting werd ingeluid. We kunnen alleen maar hopen dat onze verlichting spoedig haar voltooiing vindt en ons eigen tijdperk van onderwerping eindigt.


COVID-19 VACCIN DOSSIER