Grand Jury - The court of public opinion. Attorney at Law Dr. Reiner Fuellmich

source : @LakovosJustice

English

BREAKING URGENT NEWS:

U.S. German Attorney Dr. Reiner Fuellmich gives his opening statements at the International Criminal Grand Jury Investigation involving the most heinous crimes against humanity committed under the guise of a corona pandemic on a global scale.

U.S. German Attorney Dr. Reiner Fuellmich gives his opening statements at the International Criminal Grand Jury Investigation. "Our governments are not our governments anymore, rather they have been taken over by the World Economic Forum."

U.S. German Attorney Dr. Reiner Fuellmich gives his opening statements at the International Criminal Grand Jury Investigation. We are confident that you will recommend indictments against Drosten, Fauci, Tedros, Gates, BlackRock and Pfizer.

U.S. German Attorney Dr. Reiner Fuellmich gives his opening statements at the International Criminal Grand Jury Investigation. Drastic reduction of the worlds population and manipulation of the remaining populations DNA into Transhumanism.

U.S. German Attorney Dr. Reiner Fuellmich gives his opening statements at the International Criminal Grand Jury Investigation. They have made concrete plans for this corona pandemic since at least the Spring of 2001 Operation Dark Winter.

U.S. German Attorney Dr. Reiner Fuellmich gives his opening statements at the International Criminal Grand Jury Investigation. "There was no excess mortality anywhere until the experimental injections started, there was not even any cases."

U.S. German Attorney Dr. Reiner Fuellmich gives his opening statements at the International Criminal Grand Jury Investigation. Right from the start we were witnessing a deliberate banning of safe treatments. The shots are now killing people.

U.S. German Attorney Dr. Reiner Fuellmich gives his opening statements at the International Criminal Grand Jury Investigation. The intentional destruction of our economies to introduce a one world bank, digital currency, digital passports.

U.S. German Attorney Dr. Reiner Fuellmich gives his opening statements at the International Criminal Grand Jury Investigation. An important part of the other sides agenda has to do with population control or rather eugenics.

U.S. German Attorney Dr. Reiner Fuellmich gives closing remarks day 1 of the Grand Jury Investigation. I implore you to tell the world what is really going on. It is only us the people who will make a difference, we will put an end to this.

Nederlands(Google vertaling)

BREAKING URGENT NEWS:

De Amerikaanse Duitse procureur Dr. Reiner Fuellmich geeft zijn openingsverklaringen tijdens het International Criminal Grand Jury Investigation met betrekking tot de meest gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid begaan onder het mom van een coronapandemie op wereldschaal.

De Amerikaanse Duitse procureur Dr. Reiner Fuellmich geeft zijn openingsverklaringen tijdens de International Criminal Grand Jury Investigation. "Onze regeringen zijn niet meer onze regeringen, ze zijn eerder overgenomen door het World Economic Forum."

De Amerikaanse Duitse procureur Dr. Reiner Fuellmich geeft zijn openingsverklaringen tijdens de International Criminal Grand Jury Investigation. We zijn ervan overtuigd dat u aanklachten tegen Drosten, Fauci, Tedros, Gates, BlackRock en Pfizer zult aanbevelen.

De Amerikaanse Duitse procureur Dr. Reiner Fuellmich geeft zijn openingsverklaringen tijdens de International Criminal Grand Jury Investigation. Drastische vermindering van de wereldbevolking en manipulatie van het DNA van de resterende populaties tot transhumanisme.

De Amerikaanse Duitse procureur Dr. Reiner Fuellmich geeft zijn openingsverklaringen tijdens de International Criminal Grand Jury Investigation. Ze hebben concrete plannen gemaakt voor deze coronapandemie sinds in ieder geval de lente van 2001 Operatie Donkere Winter.

De Amerikaanse Duitse procureur Dr. Reiner Fuellmich geeft zijn openingsverklaringen tijdens de International Criminal Grand Jury Investigation. "Er was nergens een overmatige sterfte totdat de experimentele injecties begonnen, er waren zelfs geen gevallen."

De Amerikaanse Duitse procureur Dr. Reiner Fuellmich geeft zijn openingsverklaringen tijdens de International Criminal Grand Jury Investigation. Vanaf het begin waren we getuige van een bewust verbod op veilige behandelingen. De schoten doden nu mensen.

De Amerikaanse Duitse procureur Dr. Reiner Fuellmich geeft zijn openingsverklaringen tijdens de International Criminal Grand Jury Investigation. De opzettelijke vernietiging van onze economieën om een ​​wereldbank, digitale valuta, digitale paspoorten te introduceren.

De Amerikaanse Duitse procureur Dr. Reiner Fuellmich geeft zijn openingsverklaringen tijdens de International Criminal Grand Jury Investigation. Een belangrijk onderdeel van de agenda van de andere partijen heeft te maken met bevolkingsbeheersing of liever gezegd eugenetica.

De Amerikaanse Duitse procureur Dr. Reiner Fuellmich geeft slotopmerkingen op dag 1 van het Grand Jury Investigation. Ik smeek je om de wereld te vertellen wat er werkelijk aan de hand is. Alleen wij, de mensen, zullen het verschil maken, we zullen hier een einde aan maken.