FvD - Motie van wantrouwen.

Gepubliceerd : 15-12-2020

Bron: FvD

Voor miljoenen Nederlanders is de lockdown een catastrofe. Dit kabinet heeft een jaar geblunderd en zadelt Nederland nu met de torenhoge prijs op. WybrenvanHaga diende nog nooit een motie van wantrouwen in. Maar nu rest hem geen andere optie. FVD

Bron: Wikipedia

Motie van wantrouwen:

Een motie van wantrouwen jegens één of meer bestuursleden (of het gehele bestuur) is een motie die wordt ingediend om het vertrouwen in betreffende bestuursleden op te zeggen. Redenen voor dit opzeggen van vertrouwen kunnen bijvoorbeeld zijn dat het betreffend bestuurslid/-leden niet (langer) in staat worden geacht om kundig zijn/haar/hun bestuurlijke taken uit te voeren, of geacht wordt/worden niet in het belang van het bedrijf, vereniging of land gehandeld te hebben.

Het indienen van een motie toont op zichzelf niet meer aan dan dat de indiener reden ziet een motie in te dienen; het uiteindelijk resultaat ervan wordt bepaald door hoeveel steun de motie krijgt. Als de motie van wantrouwen ook daadwerkelijk aangenomen wordt (dat wil zeggen dat een meerderheid vóór de motie heeft gestemd) is er een ernstige situatie ontstaan: die meerderheid heeft immers aangegeven het vertrouwen ernstig beschadigd te zien. Dit wordt meestal opgevat als een aansporing aan diegene(n) wiens/wier functioneren de motie betreft zijn/haar/hun functie neer te leggen. Een formele verplichting is dit echter niet altijd, met uitzondering van het aannemen van een motie van wantrouwen in de Tweede Kamer.

In Nederland kan de Tweede Kamer ook een motie van afkeuring aannemen die niet tegen de bewindspersoon is gericht maar tegen het beleid. Deze leidt niet altijd tot aftreden. Tevens kan een orgaan een motie van treurnis aannemen -- een mildere variant waarbij geen sprake is van een vertrouwensbreuk. Deze laatste motie wordt (doorgaans) niet gevolgd door aftreden.