Een email aan CZ.

Een email aan CZ.

Een email van een wakker mens

Een mail aan mijn zorgverzekering CZ nadat ik een gezondheidstip kreeg.


Voor mijn gezondheid ben ik zelf verantwoordelijk daar heb ik niemand voor nodig om mij daar op te wijzen.  


Ik als relatief gezond burger wordt al een jaar gegijzeld door onze op macht beluste overheid voor een virus dat een mortaliteit cijfer heeft van 0,15 procent terwijl de jaarlijkse griep een mortaliteit cijfer heeft van 0,16 procent! Voor 98 procent van de bevolking is corona niet dodelijk,mensen die overlijden aan griep zijn vaak hoog bejaard of hebben onderliggend lijden.

Jaarlijks sterven er mensen aan griep daar verander je niets aan, nu in deze hele coronawaanzin sterven er mensen door uitgestelde operaties en door zelfdoding!! De stress die veel mensen ervaren door de mensonterende maar illegale maatregelen is ongekend, duizenden mensen die in de financiële ellende terecht zijn gekomen door toedoen van de overheid en heel veel burgers die hun met heel hard werken vergaarde bedrijf ten onder zien gaan!

Het is te schandalig voor woorden dat het wordt gepromoot door zowel de overheid als de mainstream media dat wij ons dienen te laten vaccineren met een experimenteel vaccin dat eigenlijk geen vaccin is maar gentherapie!!

Het zou de zorgverzekeraars sieren als ze tegen deze NAZIPRAKTIJKEN in opstand komen en de cliënten waarschuwen voor het gevaar van deze gifspuit!!

Maar niets van dit alles,er wordt in alle toonaarden gezwegen,Big farma vaart er wel bij. Er zijn al duizenden mensen overleden nadat zij het zogenaamde vaccin hebben gekregen en in de komende jaren zullen er nog véél meer slachtoffers vallen. We moeten ons massaal laten testen met een Ondeugdelijke PCR test die absoluut geen infecties opspoort maar veel vals positief afgeeft en waar tevens een kankerverwekkend stof op is aangetroffen. (geconstateerd door deskundigen.) Maar mede door het meewerken door de gehersenspoelde slaven aan deze onzintesten, worden gezonde mensen,die zich niet gek laten maken door dit corrupte systeem, al meer dan een jaar van hun vrijheden beroofd!!

Dan hebben we nog de  slavenmaskers waarvan onomstotelijk is bewezen dat het dragen daarvan zeer schadelijk is voor de gezondheid maar die verplicht zijn gesteld door onze corrupte overheid!!

Operaties worden alleen verricht als je eerst een PCR test laat afnemen anders word je niet geholpen, dit is pure chantage en schending van de integriteit van de mens!!

Nooit zal ik mij onderwerpen aan wie dan ook maar de strijd die daar mee gemoeid gaat is onvoorstelbaar!! Alles is in strijd met de grondwet en onze mensenrechten maar er worden wetjes in elkaar geflanst zodat ze overal  (nog wel) mee wegkomen.

Maar als het tij gaat keren en de waarheid aan het licht gaat komen dan zullen degenen die verantwoordelijk zijn voor deze wereldwijde machtsgreep zwaar gestraft worden voor hetgeen ze hebben aangericht!!

Er zijn wereldwijd duizenden advocaten,artsen en vele andere deskundigen bezig om de misdadigers die hier verantwoordelijk voor zijn voor het tribunaal te laten verschijnen.

Wij,de wakkere burgers zullen nóóit zwichten voor TIRANNEN want vrijheid is een groot gemis als er geen vrijheid meer is!!  


Wij blijven liever gezond door een gezonde leefstijl!!

Betty.