Duitsland heeft vanaf vandaag het volledig bevel over het Nederlandse leger!!!!

Duitsland heeft vanaf vandaag het volledig bevel over het Nederlandse leger!!!!

Het nieuws dat Duitsland vanaf vandaag het volledig bevel heeft over het Nederlandse leger sloeg in als een bom. Niemand had dit zien aankomen, en het veroorzaakte dan ook flink wat onrust en paniek onder de bevolking. Vele vragen werden gesteld: waarom was dit gebeurd? Hoe zou dit de relatie tussen Duitsland en Nederland beïnvloeden? En misschien wel het belangrijkste: wat zou er nu gebeuren met het Nederlandse leger?

De antwoorden op deze vragen waren niet meteen duidelijk. Het nieuws werd bekend gemaakt via een persconferentie van de Nederlandse premier, die verklaarde dat Duitsland en Nederland tot deze beslissing waren gekomen vanwege economische en politieke redenen. Er zou sprake zijn van een nauwere samenwerking tussen beide landen op militair gebied, en de Duitsers zouden de Nederlanders helpen bij het moderniseren van hun leger.

Toch was lang niet iedereen overtuigd van deze verklaring. Er waren geruchten dat er meer aan de hand was, en dat Duitsland misschien wel plannen had om het Nederlandse leger te gebruiken voor hun eigen doeleinden. Er waren zelfs mensen die beweerden dat dit het begin was van een nieuwe bezetting, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De onrust onder de bevolking nam toe, en ook binnen het leger zelf was er veel onvrede. Soldaten voelden zich verraden en in de steek gelaten door hun eigen regering, en er waren zelfs enkele incidenten waarbij militairen in opstand kwamen tegen hun Duitse bevelhebbers.

Maar ondanks alle bezorgdheid en protesten ging de samenwerking tussen Duitsland en Nederland door. Er werden nieuwe trainingen georganiseerd, en er werden gezamenlijke militaire oefeningen gehouden. Sommige Nederlandse soldaten begonnen zelfs te wennen aan hun nieuwe Duitse bevelhebbers, en zagen de voordelen van de nauwere samenwerking.

Toch bleef de onrust onder de bevolking bestaan. Niemand wist wat de toekomst zou brengen, en of de Duitsers hun beloftes wel zouden nakomen. En hoewel er geen sprake was van een nieuwe bezetting, was het duidelijk dat de relatie tussen Duitsland en Nederland voorgoed was veranderd. Of dit uiteindelijk goed of slecht zou uitpakken, zou de tijd moeten uitwijzen

Wat zit hier achter?

Na de Tweede Wereldoorlog is er nooit een echte overdracht geweest van de bezetter na de regering van Nederland. Het Koninklijk huis zat in Engeland en was niet aanwezig bij de kapitulatie. Zelfs niemand van de regering was daarbij dus feitelijk vallen wij dus nog onder Duitsland.
Nu is het samen gaan van  het Nederlandse leger met het Duitse leger een uitermate goed moment om Oekraïne te verdedigen. Dit maakt het mogelijk om eenvoudig onze kinderen in navo verband naar Oekraïne te sturen om daar te gaan vechten. Als je alles een beetje door hebt wat er in de wereld gebeurt dan snap je wat de bedoeling hier achter is. Ook om de verder opbouw van de Tri-state is het ook wel handig dat je een gezamenlijk leger hebt. Voor degene die niet weet wat ik hiermee bedoel geef ik een uitleg over de tri State.
The Tri -state wordt een gebied in Europa waar alle industrieën samen gaan komen waar dus ook heel veel mensen moeten gaan wonen om in de fabrieken te kunnen werken. Nederland een deel van het België en het roergebied in Duitsland worden samengevoegd als een grote stad met waarschijnlijk ongeveer 40 miljoen inwoners.