De nieuwe wereld

1. De kosmische geboorte

De kosmische geboorte

Door: Tara | bron: ellaster.nl

We leven in een bizarre tijd. Velen onder ons zijn langer of korter wakker en zich bewust over hoe de wereld er werkelijk uitziet. Zij hebben de matrix gekraakt en op verschillende niveaus een mate van bewustzijn ontwikkeld. Maar waarschijnlijk nagenoeg niemand heeft zelfs in de stoutste dromen dit scenario kunnen voorstellen. Dat maakt het des meer te bijzonder in deze tijd te leven. Het is ook een tijd die zo uniek is voor de aarde en de mensheid.

Eigenlijk kan niemand zich voorstellen wat er allemaal gebeurt en gaat gebeuren. Wel is bekend uit vele bronnen, dat we op dit moment in de eindtijd zitten voor de aarde en de mensheid in haar huidige vorm. En nee, dat is niet het Armageddon waarop de media en de films van Hollywood zich beroepen. Het is de Kosmische Geboorte, het einde van de ‘oude wereld’ en het begin van een ‘Nieuwe wereld’.

Oude wereld versus nieuwe wereld

Wat is dan de ‘oude wereld’? Dat is de wereld zoals wij die kennen. Een wereld waarin oorlog, honger, armoede, schulden, onderdrukking, kindermisbruik, geweld, haat, dualiteit en misdaad aan de orde van de dag zijn. Deze wereld wordt geleid door enkele elitaire families, waarbij industrieën, overheden, de mainstream media en wereldwijde organisaties zoals de VN, Europese Unie, WHO, et cetera de uitvoerende organen zijn. Deze families zijn de 1% van de wereldbevolking die 95% van de rijkdom bezit. Manipulatie, bedrog en misleiding zijn de basisingrediënten die gebruikt worden om mensen in een hypnotische slaap te houden. Televisie, media en smartapparaten zijn middelen om dit te verspreiden. De wereld is gebaseerd op kunstmatig in stand gehouden schaarste. Dit alles leidt tot verdeeldheid, zorg, angst, afgunst, haat, wrok, boosheid, frustratie en teleurstelling. Allemaal emoties waarvan de energie een lage trillingsfrequentie heeft. Je kunt deze wereld ook omschrijven als de wereld van Satan, de vader van misleiding, leugen en bedrog.

De Nieuwe Wereld heeft niets met de Nieuwe Wereld Orde te maken (dat is de Cabal’s versie en een extremere vorm van de oude wereld), maar is hetgeen er nu plaatsvindt: de kosmische geboorte van een liefdevolle Nieuwe Wereld. Het is een wereld van harmonie, eenheid, liefde en overvloed voor iedereen. Een wereld van gelijkheid, waar geen hiërarchie heerst zoals dit nu het geval is. Een wereld van kleine gemeenschappen, met wijzen en oudsten. Een wereld van samen delen, waarin we in liefde voor, in eenheid met en met respect voor moeder Aarde en de natuur leven. Een wereld met vrije energie, die al beschikbaar is, zoals o.a. Nicolas Tesla een eeuw geleden al heeft uitgevonden. Een wereld met geavanceerde technologie ten dienste van de mensheid en niet ter controle van de mensheid. Een wereld met energie van een hoge trillingsfrequentie.

Onze trillingsfrequentie manifesteert onze materiële wereld

In feite zijn er oneindig veel tijdlijnen beschikbaar. Een tijdlijn is een manifestatie van de wereld om je heen. Gedachten, meningen, overtuigingen, keuzes en dergelijke worden door en in het veld van vormloze intelligente energie omgevormd tot een manifestatie in onze materiële werkelijkheid. De trillingsfrequentie van die gedachten wordt omgevormd tot een materiële werkelijkheid met dezelfde trillingsfrequentie. Daarom worden televisie en media gebruikt om de gedachten van mensen te beïnvloeden en te sturen. Hierdoor dragen zij onbewust bij aan het realiseren van de door het duister gewenste tijdlijn. Een voorbeeld: als iedereen op Netflix kijkt naar een film als de Hunger Games, wordt er energie in dit plaatje en deze tijdlijn gestoken en helpt men onbewust bij het realiseren van deze tijdlijn. In feite worden gedachten gemanipuleerd richting het gewenste doel. Dat is ook de reden dat media en televisie vaak berichten over dood, verderf, oorlog, narigheid en dus energie met een lage trillingsfrequentie uitzenden.

Je ziet dat ook nu gebeuren met de vervalste Corona-pandemie. Er wordt doorlopend angst gezaaid met fake beelden en zorgvuldig gekozen woorden met een lagere trillingsfrequentie, zoals bijvoorbeeld ‘besmettingen’, terwijl het helemaal geen besmettingen zijn en men niet besmettelijk is. Dit blijkt uit de nodige betrouwbare bronnen van diverse wetenschappers en artsen. Waarom worden geen woorden gebruikt die leiden tot een positieve en dus hogere trillingsfrequentie? Daarom worden geluiden van artsen en wetenschappers die optimistisch zijn gecensureerd. Dat er geen angst hoeft te zijn, is energie uitzenden met een hogere trillingsfrequentie en dat dient het duister niet. Sterker nog, het zou de door hen gewenste tijdlijn verstoren.

De grote ontwaking en de vrije wil

Op dit moment zijn echter ongelooflijk veel zielen aan het ontwaken en zien zij wat er gebeurt. Velen kennen de kracht van gedachten. En velen weigeren het spel nog mee te spelen en geven dus geen gedachtekracht meer aan die tijdlijn die het duister voor ogen heeft. Hoe mooi is het te constateren dat heel veel mensen geen of nauwelijks tv meer kijken en het mainstream nieuws niet meer volgen. De kijkcijfers van televisieprogramma’s dalen wereldwijd. Ook abonnementen op kranten nemen massaal af. Terwijl de oplage van bladen als Gezond Verstand en De Andere Krant toeneemt. En ook de websites en videokanalen van de onafhankelijke media worden druk bezocht, zoals van De Jensen Show of Ongehoord Nederland. De waarheid heeft van zichzelf namelijk al een energie met een veel hogere trilling dan leugens, misleiding en bedrog. Advies is dan ook zo min mogelijk tv te kijken, geen mainstream kranten te lezen. Alleen al daarmee draagt een ieder al zijn/haar steentje bij om geen energie te stoppen in die tijdlijn.

Tijdlijnen zijn dus een resultaat van wat er aan gedachten aan vooraf gaat. Er is een individuele tijdlijn, maar ook een collectieve tijdlijn. Hoe meer mensen hetzelfde denken, hoe gemakkelijker de manifestatie in de werkelijkheid. En dan komen we wederom op het principe van de vrije wil, zoals ik in een eerdere publicatie heb beschreven. Elk mens heeft een vrije wil, al heeft er behoorlijke misleiding plaatsgevonden. De mensheid heeft laten gebeuren dat zij als slaven wordt behandeld door de elite en hun uitvoerende organen. Het duister heeft echter onze medewerking nodig om hun plannen ten uitvoer te brengen. De door hen gewenste tijdlijn kan dus alleen maar plaatsvinden met medewerking van de vrije wil van mensen. Natuurlijk zie je nu nog steeds veel mensen volgzaam reageren.

Een voorbeeld is dat veel mensen zonder enige wettelijke plicht mondkapjes dragen. Ook worden veel demonstraties gehouden en ook petities aangeboden aan koning, regering en parlement. Dit gebeurt met de beste intenties, maar wat zegt men daar uit vrije wil energetisch? Er wordt door de slaaf aan de meester gevraagd om minder hard te straffen, de lockdowns op te heffen, geen mondkapje te hoeven dragen, om samen kerst te mogen vieren, et cetera. Indirect wordt om toestemming gevraagd om te doen wat je Zelf wilt en waarvan je weet dat het Waarheid is. Er is dus nog steeds een verbinding met het meester/slaafprincipe. En die gedachte houdt het systeem in stand, omdat intelligente energie de vorm aanneemt in de manifestatie met de trillingsfrequentie van de gedachte.

Het gaat er dus om dat men een echte vrije geest is, zich bewust is van wie we werkelijk zijn en dat we in gedachten collectief een andere tijdlijn realiseren. Daarmee gaan bestaande structuren in rook op en komt de gewenste tijdlijn van het duister niet tot stand. Dat betekent ook dat zovelen die zich bewust zijn wereldwijd, die zien wat er gebeurt en kiezen voor de waarheid in plaats van de leugen, zich ook richten op die positieve ontwikkeling. En dus niet doorlopend energie stoppen in mensen die in angst zitten, in boosheid naar media of regering, maar de kracht ervaren dat zo’n groot collectief wereldwijd een andere keuze maakt. En daarmee een andere tijdlijn realiseert voor dit collectief.

Dat betekent ook dat wereldwijd zovelen die zich bewust zijn en die zien wat er gebeurt en kiezen voor de waarheid in plaats van de leugen, zich ook richten op die positieve ontwikkeling.

Loslaten, vertrouwen en overgave

Vaak hoor ik mensen zeggen: “Ja, leuk gezegd, maar ik heb geen keuze want anders ben ik mijn baan kwijt, raak ik mijn huis kwijt, … ” enzovoort. Dat is heel begrijpelijk. In feite betekent dit echter dat iemand bang is voor de gevolgen van zijn of haar keuze en dus angst nog steeds het leidende principe is. Onze zielskern is echter niet gebaseerd op angst. De wet van de aantrekkingskracht is wetenschappelijk zelfs bewezen. Wat gebeurt er als je energie stopt in de angst iets kwijt te raken? Dan zul je het uiteindelijk kwijt raken. Dat zijn trouwens ook de plannen van het World Economic Forum: “Al het bezit zal worden afgenomen.”

Maar wat als je vertrouwen hebt, vanuit liefde en harmonie handelt? Licht is altijd sterker dan het duister. Angst behoort tot energie met lagere trillingsfrequentie. Liefde en vertrouwen hebben een veel hogere trillingsfrequentie, dus wat zou er dán op je pad komen? Dat vereist echter loslaten, vertrouwen en overgave. Daarmee realiseer je een andere tijdlijn. Dat klinkt natuurlijk gemakkelijk en is in de praktijk echt een proces. Echter als je eerst cognitief begrijpt hoe het werkt, wat trouwens wetenschappelijk is bewezen, kun je er naar gaan handelen en langzaam steeds bewuster je eigen tijdlijn realiseren. En daarmee bijdragen aan de collectieve tijdlijn.

Het Plan van de Kosmische geboorte

Deze tijd is al lang geleden in het Kosmische Plan voorzien. Elke ziel heeft er voor gekozen in deze tijd hier te zijn. In dat Kosmische Plan is opgenomen dat de Aarde zal terugkeren naar haar hogere trillingsfrequentie met alle zielen die daar voor kiezen. Het is een wedergeboorte van moeder Aarde naar het licht. Dat is een kosmisch proces, wat niets en niemand kan tegenhouden, omdat dit door de Bron is bepaald. Kosmisch is alles cyclisch. Onze aarde draait in 365 dagen om de zon, maar ons zonnestelsel draait in 25.000 jaar om de zon Alcyon van het sterrenstelsel Pleiaden. En zo is het hele universum cyclisch met elkaar verbonden.

Uit vele esoterische geschriften en ook uit channelings zoals de Law of One uit de jaren ’80, blijkt dat elke 25.000 jaar er een ‘oogst’ is van zielen die de lessen uit deze klas aarde hebben geleerd. Deze zielen kunnen door naar een hoger bewustzijnsniveau in een volgende incarnatie. De vorige twee keer, dus 25.000 en 50.000 jaar geleden was dit aantal marginaal klein. Op dit moment, de derde keer in de cyclus van 75.000 jaar zijn er miljoenen zielen die daar voor in aanmerking komen. Zij zijn zich bewust van wie ze zijn en hebben de verbinding met de Bron hersteld.

Het unieke aan de huidige gebeurtenis, is dat zielen met behoud van hun lichaam de overstap naar een hoger bewustzijnsniveau kunnen maken, van 3D naar 5D. Gelijkertijd wordt het lichaam aangepast om in de 4D frequentie dichtheid te kunnen functioneren. Het op koolstof gebaseerde lichaam verandert in een kristallijn lichaam, wat meer licht door laat.

Op dit moment komen er energieën met een zeer hoge trillingsfrequentie naar de Aarde vanuit de Kosmische Centrale Zon ‘Al dat is’. Dat heeft tot gevolg dat er vele zielen ‘wakker’ worden en zich weer herinneren wie ze werkelijk zijn. Deze beweging is al heel lang gaande, en vanaf 2012 zijn we als mensheid in de poort van het Waterman Tijdperk terecht gekomen. Vanaf dat moment is er een veelheid aan zielen uit de hypnose gekomen en zien zij hoe deze wereld is vormgegeven en door wie. Uit de Native Indianen wijsheid wordt deze periode ook wel geduid als het einde van de 5e en de start van de 6e Zon.
Deze tijdlijn is dus Kosmisch bepaald, naast de manifestatie die wij zelf realiseren, gebaseerd op onze vrije wil.

De tegenstrijdigheden zijn overduidelijk, de leugens zijn zo eenvoudig te achterhalen, dat eigenlijk steeds meer mensen zouden moeten zien dat er iets niet klopt. In die zin speelt het duister een rol om de mensheid te laten ontwaken.

De tijdlijn van het duister

Het duister is uiteindelijk eveneens een onderdeel van de Bron, de enige Schepping. Zonder licht geen duisternis. Yin en Yang. Hoe meer duisternis, hoe meer licht, want beiden houden elkaar in balans. Dus wees ergens blij met deze duisternis, het licht neemt evenredig toe. Een kenmerk van het duister is dat ze nooit zullen opgeven. Op hoog niveau in de piramidestructuur is men op de hoogte van deze Kosmische gebeurtenis en ook dat het ‘game over’ is voor hen op Aarde. En wat doet een kat in het nauw? Die maakt rare sprongen.

Dus in een versneld tempo wordt geprobeerd om de mensheid opnieuw in een 3D loop te vangen. Dat wordt gedaan door angst te zaaien, massale hypnose via de mainstream media en dictatorschap door regeringen. Vele instituten, bedrijven en organisaties werken hier aan mee. Dat wil niet zeggen dat op alle niveaus duidelijk is wat er gebeurt. Zoals bekend bij de piramidestructuur van de elite weet elke laag een stukje en niet het geheel. Als bovenaan wordt gezegd: “We moeten wereldwijd vaccineren,” dan zal de laag eronder vanuit angst, gehoorzaamheid, status en erbij willen horen, niet snel in verzet gaan, maar dit weer doorgegeven aan de laag eronder en voor je het weet zijn alle controleurs samen tot dezelfde conclusie gekomen. En handelen daar ook naar.

Als je echter kijkt naar wat regeringen en instanties openlijk zeggen en hoe ze acteren, kun je slechts vaststellen dat hetgeen ze zeggen steeds meer absurd wordt, steeds krankzinniger. Alle andere geluiden worden genegeerd. Hieraan zie je al dat deze personen tot de uitvoerders behoren van de tijdlijn van het duister. De tegenstrijdigheden zijn overduidelijk, de leugens zijn zo gemakkelijk te achterhalen, dat eigenlijk steeds meer mensen zouden moeten zien dat er iets niet klopt. In die zin speelt het duister een rol om de mensheid te laten ontwaken.

> Lees verder in deel 2: Voorbij de angst in vol vertrouwen naar de nieuwe wereld

Door: Tara | bron: ellaster.nl

2.

Door: Tara | bron: ellaster.nl

Het spel aarde is een game, waar wij als ziel voor gekozen hebben. We zijn akkoord gegaan met het wissen van al onze herinneringen om de weg naar de Bron, het licht terug te vinden. En daarvoor maken we gebruik van een lichaam, waarbij ons lagere Zelf oefeningen aangereikt krijgt om een keuze te maken. En deze tijd is de ultieme oefening voor ieder mens individueel om uit vrije wil een keuze te maken.

> Vervolg op: De kosmische geboorte

Daarom heeft het in feite weinig zin om je best te doen om mensen wakker te schudden. Het is wel begrijpelijk, want hoe bewuster je bent, hoe meer je weet dat we allemaal één zijn. Je wilt dus graag de ander ‘redden’, omdat het jouw andere ik is. Maar elke ziel kent een eigen zielenpad. Mogelijk heeft de ziel nog lessen te leren of karma op te lossen uit vorige levens. Ook hier gaat het er dus om met compassie naar je medemens te kijken die volgzaam en angstig is. Die gelooft wat er wordt gezegd en zich laat manipuleren door het duister. Accepteer ieders eigen keuze en laat vervolgens los. In de wetenschap dat we uiteindelijk allemaal samen komen, maar dat de weg naar de Bron voor iedere ziel verschillend is.

Er lopen op dit moment dus meerdere tijdlijnen door elkaar. De hoofdlijn is enerzijds de Kosmische tijdlijn van ascentie van moeder Aarde met alle zielen die kiezen voor een nieuwe Aarde. Een aarde van overvloed, gelijkheid, liefde, harmonie en eenheid, een wereld van 5D bewustzijn en 4D dichtheid. Anderzijds is er de tijdlijn van het duister gericht op controle, transhumanisme, angst en overheersing.

De gespleten wereld

Wat gebeurt er als twee radiozenders qua frequentie elkaar raken? Dan ontstaat er ruis op de lijn en veel storing, waarbij de ene keer de ene zender en dan de andere zender beter doorkomt. Datzelfde speelt zich op dit moment af in onze wereld, waar hoge en lage vibraties en tijdlijnen elkaar raken. Enerzijds zie je een enorme toename van afgescheidenheid, een enorme dualiteit, anderzijds vormen gelijkgestemden steeds meer hechtere groepen. Enerzijds is er nauwelijks nog vrijheid, anderzijds gaan mensen massaal de straat op. Enerzijds is overal censuur op social media, in kranten en op tv, anderzijds vinden allerlei onafhankelijke media en nieuwe kanalen hun weg om mensen te informeren.

Daartussendoor vinden natuurrampen plaats, verschuiven tektonische platen, breken vulkanen uit, zijn er overstromingen; allemaal geboorteweeën van onze moeder Aarde. Zij lost daarmee al het oude karma en oude pijnen op om opnieuw met een hogere trillingsfrequentie geboren te worden. Daar tussendoor spelen nog de verkiezingen in de VS, ook gericht op het afbreken van de oude structuren. Daarbovenop komt nog de toenemende hongersnood in de derde wereld door deze fake pandemie en de chaos is compleet.

Het verrotte systeem maakt plaats voor een nieuwe en betere versie

Je kunt dan ook spreken van een chaotisch knooppunt. Als je echter een nieuw huis wilt bouwen, zal de rotte fundering volledig verwijderd moeten worden, anders blijft het een rot huis. Het duister spreekt over “orde uit chaos,” dat is ook juist. Alleen gaat het erom of je intentie een lage trillingsfrequentie heeft, dus bewust chaos creëren om vervolgens de hele mensheid te controleren. Dat is de intentie van het duister. Of je intentie heeft een hoge trillingsfrequentie en je bent bewust dat oude structuren moeten worden afgebroken om daarna een nieuwe orde van licht, vrijheid, gelijkheid, eenheid en liefde te creëren. En die intentie hebben de lichtkrachten en daar kunnen wij allemaal aan bijdragen door onze gedachten die manifestatie te laten verwezenlijken.

Er zijn veel mensen klaar met wat zich afspeelt en die zeggen dat ze terug willen naar het oude normaal. Maar dat normaal komt niet meer. Met name in het Westen kijkt men dan naar relatieve vrijheid, maar uiteindelijk ben je altijd slaaf geweest. En hoe mooi is die wereld eigenlijk van het oude normaal? Met alle oorlog, armoede, honger, ziekte, kindermisbruik, enzovoort? En altijd hard moeten werken om te kunnen bestaan, zoals voor de meeste mensen geldt?

Botsende tijdlijnen

De tijdlijnen die nu botsen zijn een tijdlijn voor een Gouden Tijd voor de mensheid met een herboren moeder Aarde en een voor ons ongekend paradijs op aarde, zoals wij nog nooit hebben ervaren, of ons in ieder geval op dit moment herinneren. Er vindt een uitbreiding van ons DNA plaats, waarmee ons potentieel enorm toeneemt. We zullen leren hoe we daar mee kunnen om gaan. Denk aan telepathie, zelfheling, helderziendheid, helderwetendheid, et cetera.

De andere tijdlijn is die van de Orwelliaanse maatschappij, met een beperkt aantal transhumanistische mensen die als slaaf dienen voor de elite, geconcentreerd wonen in speciaal daarvoor gebouwde kampen en volledig gecontroleerd en gehypnotiseerd zijn, afgesloten van elk gevoel en volledig technocratisch zijn.

In dit chaotisch knooppunt van botsende tijdlijnen, gaat het er om dat een ieder voor zich de gelegenheid krijgt om zich te ontdoen van beperkende gedachten en overtuigingen. Om uit vrije wil een keuze te maken voor de eigen tijdlijn. Dat is uiteindelijk een individueel proces, wat samen tot een collectief leidt. Een belangrijk aspect is het overwinnen van de angst. Angst is zo diep in ons mensen geworteld en op dit moment wordt het zo ongelooflijk aangewakkerd bij velen, dat het een hele uitdaging is om dit onder ogen te zien en je af te vragen of deze emotie van jou is of in jouw systeem is gebracht.

Overwinnen van angst door te richten op liefde

Ook kan je je afvragen of je de angst BENT of angst HEBT en je dus ook kunt besluiten angst los te laten. Angst is gebaseerd op gedachten die je hebt, maar je BENT niet je gedachten, dus kan je ook besluiten die gedachten niet te geloven en ze te laten gaan. Dat is geen makkelijk proces, de frequentie van angst waart enorm op onze aarde rond en iedereen wordt daardoor geraakt.

Toch is het de uitdaging jezelf daartegen te weer te stellen en je frequenties hoog te houden. De tegenpool van angst is Liefde en de kosmos is Liefde. En als jij jouw trillingsfrequentie hoog houdt, heeft het duister nooit vat op je. De kunst is dus de angst los te laten en uit vrije wil te kiezen voor de tijdlijn die een nieuwe wereld realiseert. Door te kiezen voor liefde en daarmee te ontsnappen aan de frequenties van angst.

Dat kan je bijvoorbeeld al doen door geen aandacht meer te besteden aan het nieuws en aan persconferenties van het kabinet, door kranten op te zeggen en leuke dingen te doen. Ga dansen in huis,  luister naar of maak muziek in huis, ga de natuur in, besteed extra aandacht aan je huisdieren, doe creatieve dingen. Moeder Aarde gaat gewoon door, dat is een autonoom Kosmisch proces. Wij als mensheid zullen het echter zelf moeten doen. Hoe groter de groep die de angst verlaat, de gedachten richt op een nieuwe aarde en vanuit liefde de wereld beschouwt, hoe sneller die groep door dit chaotisch knooppunt heen komt. Wij creëren dan zo’n energieveld van hoge trilling dat zich dit ook manifesteert in onze tijdlijn, voor degenen die daarbij aansluiten.

Vrije keuze en grenzen stellen

Voor iedere individuele ziel komt er een keuzemoment en dat is voor ieder individueel een ander moment. Sommigen hebben nu al gekozen geen mondkapjes te dragen, niet mee te doen aan 1,5 meter en gewoon mensen thuis te ontvangen. Voor anderen komt dat moment bij verplicht testen of verplichte vaccinatie. Maar het moment breekt een keer aan dat je een keuze moet maken. Een keuze tussen angst en zorg of liefde en vertrouwen.

De angst wordt er in gebracht dat als je niet meedoet, je een tweederangsburger wordt. Echter als je beseft dat alles op deze planeet bestaat uit misleiding, leugens en bedrog en alles omgekeerd en dus geen Waarheid is … vraag je dan eens af of juist die zogenaamde tweederangsburgers, die hun ziel niet verkopen aan de duivel, die niet buigen voor het duister, of dat mogelijk juist degenen zijn die passen in een wereld van 5D bewustzijn, een nieuw paradijs op aarde? Want zij kiezen bewust voor Licht, Liefde en Waarheid!!

En dan is er nog een andere gewetensvraag: stel dat je wel kiest voor het pad dat het duister voor ogen heeft en dus uit angst meedoet. Is dan een transhumanistische wereld, met robotmensen zonder ziel, volledig gecontroleerd en zonder enige vrije wil, de wereld en het leven dat je dan verkiest voor je zelf, je kinderen en je kleinkinderen? Is dat überhaupt nog leven?

De onzichtbare lichtkrachten

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen in meer of mindere mate wakker. Ook in Nederland praten we over honderdduizenden zo niet een paar miljoen mensen. Alleen zie je dat niet en hoor je het niet, omdat de mainstream media in handen van het duister zijn. Zie het als een soldaat die door het bos tijgert, die heeft geen enkel overzicht hoe de stand van zaken is. Een generaal in een helikopter boven het slagveld heeft volledig overzicht. Zo is het ook voor onze situatie, wij verkeren zogezegd op het slagveld, de lichtkrachten en buitenaards bestaan overzien het geheel op aarde en zien een enorme hoeveelheid licht. In feite heeft het licht al gewonnen, alleen is dit in onze manifestatie nog niet zichtbaar.

Als iedereen die wakker is en ook werkelijk leven wil naar Licht, Liefde en Waarheid een eenheid vormt en solidariteit toont, komen we wel door deze tijd heen met elkaar. Dat betekent kleine groepen gelijkgestemden vormen en elkaar helpen, dat kan met van alles zijn. Het delen van voedsel, onderdak of financiële middelen als dat binnen je vermogen ligt, maar ook door een luisterend oor te bieden. En vooral plezier maken met elkaar!

Daarmee bouwen we vast aan een voorportaal van een nieuwe wereld. Het zal best nog wel even heftig kunnen worden, het gaat niet zonder slag of stoot. Het is een hele bijzondere kosmische gebeurtenis. Echter als we vertrouwen op ons innerlijk weten, op onze goddelijke afkomst, op de Bron en dat combineren met de nodige kennis, zullen degenen die daar klaar voor zijn samen het pad naar 5D realiseren, bewandelen en binnen treden.

Respecteer ieders persoonlijke rol en levenspad

Zoals gezegd bepaalt iedere ziel het eigen pad en dus ook de eigen tijdlijn. Dat kan een ander nooit bepalen, omdat het te maken heeft met de te leren lessen en met karma. Het mooie is, dat alles goed is, want je bent daar waar je zijn moet. Zoals aan het begin gezegd, licht en duister horen beide bij de Bron.

Elke ziel heeft een lichaam gekozen om die oefeningen te krijgen die nodig zijn om te kunnen groeien. Er zijn vele nuances en uitzonderingen, maar kort gezegd komt het op het volgende neer. Er zijn zielen die gekozen hebben om de weg van het duister te volgen en langs die weg het licht willen terugvinden. Er zijn echter ook zielen die uit hogere dimensies (5e, 6e, 7e) komen en bewust in een lichaam zijn geïncarneerd om een duistere rol op zich te nemen en de mensheid daarmee te helpen wakker te worden. In wezen hebben deze zielen zich uit liefde voor de mensheid opgeofferd om deze rol op zich te nemen en af te dalen naar onze dimensie. Zij zullen zelf het hier opgebouwde karma opnieuw moeten uitwerken.

Ook zijn vele zielen de weg kwijt geraakt in deze door het duister gemanipuleerde planeet en hebben de weg terug niet meer kunnen vinden. Daar kan je alleen compassie mee hebben. En laten we niet de mensen vergeten die zijn gezwicht voor geld, macht en status en zich onbewust vanuit het ego hebben laten verleiden door het duister. Om vervolgens in veel gevallen in chantabele situaties terecht te komen. Uit angst voor ontdekking hebben zij geen weg terug meer gezien en zijn steeds verder in de greep van het duister gekomen.

Veel muziekteksten gaan hierover; een mooie zin is: “I sold my soul to the devil, but the devil came back for more”. De angst heeft deze mensen voortgedreven om te blijven doen wat ze doen en het duister te dienen. Daar kan je een oordeel over hebben, maar is het op dit moment niet voor een ieder juist de uitdaging diezelfde angst te overwinnen? Iedereen die nu volgzaam is, doet dit toch ook vanuit angst? Daarmee hoef je het niet te bagatelliseren; iedereen blijft verantwoordelijk voor de eigen daden en deze mensen hebben hun eigen karma uit te werken voor hetgeen ze anderen hebben aangedaan. Als je echter een lage trillingsfrequentie van haat, boosheid, wrok, vergelding, woede naar deze mensen voelt, heb je mogelijk binnen in jezelf nog iets op te ruimen.

Compassie en vergeving

Het is niet makkelijk, maar door je bewust te zijn en elke dag een stap te maken, evolueer je in je bewustzijn en kan je steeds beter beschouwen en de emoties loslaten. Je word je steeds bewuster dat je zelf de co-creator bent van jouw leven en ook van een nieuwe wereld.

We zijn allemaal goddelijke wezens die voor we naar het spel Aarde kwamen dachten de klus wel even te klaren. Maar met het wissen van onze herinneringen zijn velen vergeten wie ze werkelijke zijn. En zijn verdronken in de manipulatie van het duister. Daar kan je alleen compassie voor hebben, zij zijn jouw andere ik. Voor degenen die zich wel her-inneren of bezig zijn met dat proces, laat de angst achter je, weet dat je Licht, Liefde en Waarheid bent en dan klaren we samen met Moeder Aarde en de Lichtkrachten deze geweldige kosmische klus!

Vergeving en liefde zijn de ingrediënten van 5D bewustzijn, angst en boosheid van 3D bewustzijn. Welke tijdlijn kies jij?

Tara

Door: Tara | bron: ellaster.nl

3.

Door: Tara | bron: ellaster.nl

Veel mensen vragen zich af: hoe ga ik dan bijdragen aan een nieuwe wereld? En hoe moet ik nu met allerlei zaken omgaan? Ook zijn er veel mensen die zeggen: maar hoe voorkom ik dat ik een vaccin moet nemen? Wat moet ik doen als mijn werkgever me tot een test of vaccinatie verplicht? Hoe ontloop ik de “mondkapjesplicht”? Hieronder vele praktische tips hoe je jouw creatiekracht nu het beste kunt inzetten.

Al die vragen zijn heel begrijpelijk. Maak echter een verschil tussen wat NU al speelt en wat nog niet aan de orde is. De ‘Mondkapjesplicht’ is per 1 december ingegaan, maar het laten testen, de vaccins en de gevolgen van niet vaccineren zijn eigenlijk vragen over de toekomst. Dus als je je nu al bezig houdt met mogelijke zaken in de toekomst, in hoeverre geef je daar (onbewust) dan al energie aan? In hoeverre visualiseer je door je gedachten eigenlijk een tijdlijn die je niet wilt? Wat zou het opleveren als je voor jezelf een tijdlijn in gedachten houdt waarin je vrij en soeverein bent? Dat je vertrouwt op een positieve 5D wereld, een wereld van liefde in plaats van angst?

Je leeft in het NU moment en NU is er nog geen sprake van heel veel zaken. De aankomende maanden kan er zoveel gebeuren, dus waarom zou je je nu al zorgen maken om iets waarvan je helemaal niet weet dat het zover komt? Het ego wil je graag naar de toekomst en het verleden trekken en dan vooral gericht op zorgen en angsten … “Wat als …”.

Zorg dat je daar zoveel mogelijk van weg blijft, al is het heel logisch dat je er af te toe last van hebt. Maar word je dan weer snel bewust van je gedachten, besef dat jij de baas bent over je gedachten en buig deze om.

Dat neemt niet weg, dat je een heleboel kunt doen op dit moment. Laat het ‘kleine ik’-gevoel los en besef dat je zoveel kunt bijdragen. Dat betekent niet dat je een soort Ghandi of Martin Luther King moet worden. Eén druppel bevat de hele oceaan, dus met kleine dingen kan je een heleboel betekenen.

Hieronder staan een groot aantal praktische tips die je kunt toepassen voor een heleboel zaken die nu spelen. Ze zijn niet uitputtend en ongetwijfeld ken je er al velen. Volg wat met jou resoneert en waar je een goed gevoel bij hebt. Al doende merk je vanzelf wat het met je doet en wat het oplevert. Niet overal staat uitgebreide uitleg over het waarom, daar kan je zelf verder naar zoeken als je er interesse in hebt. En mogelijk weet je het al. En doe vooral verder wat voor jou goed voelt en wat jouw waarheid is.

 1. Doe ‘s morgens meteen na het wakker worden drie minuten diepe ademhalingsoefeningen. Rustig en diep inademen door je neus en uitademen door je mond. Als je uitademt, zeg in gedachten en visualiseer ook, dat je alles loslaat.
  .
 2. Eet biologisch, dat lijkt misschien duurder, maar het is voedzamer, je koopt in wat je echt nodig hebt, dus per saldo scheelt het niet zoveel. Doe dat bij een natuurwinkel, de supermarkten misleiden vaak met een stickertje biologisch, dus je weet niet wat waar is. Doe dat in ieder geval voor je voedsel. Ook kan je je aansluiten bij bijvoorbeeld een organisatie als Hofweb, waarbij je boodschappen rechtstreeks vers van het land van biologische boeren worden thuisbezorgd. Kijk eens op hun site (www.hofweb.nl) of zoek in jouw regio naar een alternatief. Het voordeel is dat je bij Ekoplaza en veel andere natuurwinkels meestal geen mondkapje hoeft te dragen.
  .
 3. Eet vegetarisch en geen dode dieren, dus geen vlees, vis, gevogelte, wild enzovoort. “All is one,” betekent dat we allen, ook dieren, onderdeel zijn van de Bron. Dieren zijn ook levende wezens, net als wij, alleen met een andere verschijningsvorm en een groepsziel. In hoeverre sluit het gevoel van eenheid aan bij het doden en opeten van andere wezens? Dood voedsel eten heeft dan ook een lage Bovis waarde, het haalt je energie, dus je trillingsfrequentie omlaag. En het gaat er nu juist om dat je in deze tijd je trillingsfrequentie hoog houdt.
  .
 4. Warm je voedsel op het gas of op een elektrische fornuis op, maar niet in de magnetron. De magnetron maakt je voedsel warm, maar het doodt alle voedingswaarden. Je eet iets waar geen energie meer in zit.
  .
 5. Haal geen kant en klare maaltijden, maar bereid je maaltijd zelf, dan stop je er energie in en wees dankbaar voor het voedsel dat je nuttigt. Er zijn ongelooflijk veel voedingssites met makkelijke, gezonde en snel te maken recepten, die wel puur en eerlijk zijn.
  .
 6. Eet geen geraffineerde suikers of zo min mogelijk.
  .
 7. Ga zoveel mogelijk wandelen en fietsen in de natuur, dus naar bos, park, strand et cetera. Doe dat een paar keer per week en gun jezelf die tijd. Als je thuis moet werken van je werkgever en je maakt gebruik van beeldbellen en/of telefoon, ga tijdens een overleg buiten wandelen. En als je in je vrije tijd wandelt of fietst, focus op de prachtige natuur, op wat je ziet, voelt, ruikt, hoort en ga niet over van alles lopen denken.
  .
 8. Doe in je vrije tijd creatieve dingen, daarmee ben je gericht op je rechterhersenhelft die verbinding heeft met je intuïtie en je hart.
  .
 9. Maak muziek of luister naar muziek die je vrolijk maakt, waar je blij van wordt en ga dansen in huis, alleen of met je gezin.
  .
 10. Kijk geen tv en lees geen kranten (De Andere Krant en Onafhankelijke Pers Nederland uitgezonderd). De TV zendt sowieso frequenties uit die effect hebben op je hersengolven en je dus beïnvloeden. Laat hem helemaal uit en gebruik het als beeldscherm voor documentaires of films. En kies films waar geen geweld, oorlog, horror of andere negatieve frequentietrillingen in voor komen. Zet de tv helemaal uit en niet op de standby-stand.
  .
 11. Mediteer dagelijks 10-20 minuten. Visualiseer de aarde die je wenst met overvloed, vrede, harmonie, liefde voor iedereen. Als je dat zelf lastig vindt, zoek op youtube naar geleide meditaties of ga naar deze website. Zet sowieso 21 december a.s. om 19.22 uur in je agenda en doe mee aan de wereldwijde massameditatie. Via deze link en deze link vind je meer informatie.
  .
 12. Neem elke dag even de tijd voor het volgende. Visualiseer een bol van wit licht in je buik en laat die langzaam uitstralen door je hele lichaam, tot je hele lichaam voorzien is van wit licht. Maak verbinding met je hart. En als je dit onder de douche doet, laat alle negatieve energie door het doucheputje wegstromen.
  .
 13. Vorm kleine groepjes met gelijkgestemden en spreek periodiek af om elkaar te treffen. Houd rekening met verklikkers, dus zorg dat je voorzorgsmaatregelen treft wat betreft auto’s, tijdstip van arriveren (verschillend en niet allemaal tegelijk) en ook vertrek. Laat iedereen zijn smart telefoon thuis laten of in de auto. Mediteer samen en deel in liefde samen.
  .
 14. Zet de bluetooth uit op je telefoon zodat je niet ongevraagd verbinding met andere telefoons of apparaten kunt maken. Wil je echt zeker zijn, stap dan over op een telefoon met 2G netwerk. Dat is even wennen, maar je kunt nog steeds gewoon bellen en sms’en.
  .
 15. Zet de corona-app van de overheid niet op je telefoon. Doe geen update van je smartphone, want daarmee wordt de app automatisch bij ‘gezondheid’ geplaatst. Als je dat al hebt gedaan, kijk dan goed of de app nog uit staat en activeer deze niet.
  .
 16. Betaal overal cash, dus gewoon eerst even pinnen voor je boodschappen doet. Het laten verdwijnen van het fysieke geld, is onderdeel van de NWO-agenda.
  .
 17. Sluit de dag rustig af. Kijk minimaal 30 minuten voor je gaat slapen niet meer naar een beeldscherm in welke vorm ook, dat geldt dus ook voor je telefoon. Lees nog iets, ontspan met een meditatie, of luister naar rustige muziek en ga dan naar bed.
  .
 18. Doe in bed nog drie minuten een diepe ademhalingsoefening zoals hiervoor beschreven. Kan gewoon liggend in bed en ga dan lekker slapen.
  .
 19. Zet je telefoon zoveel mogelijk op de vliegtuigstand, zeker als je gaat slapen. En leg de telefoon bij voorkeur niet naast je bed.
  .
 20. Overweeg om geen mondkapje te dragen. Beroep je op de regel van de Rijksoverheid die mensen vrijstelt die van mondkapjes ontregeld raken. Je bent niet verplicht om je medische gegevens te laten zien. Lees de site, voel je vrij om te doen wat goed is voor jouw gezondheid en wees creatief. De minister van Volksgezondheid en het RIVM gaven toe dat mondkapjes geen bescherming bieden voor dit virus. Deelname aan een experiment om gedrag te veranderen (en de angst in leven te houden) kan volgens de WMO alleen vrijwillig gebeuren. Beroep je op de Universele Rechten van de Mens en je grondrechten.
  .
  Als je toch een bekeuring krijgt omdat je geen mondkapje draagt, betaal deze niet en ga doorlopend in beroep met een bezwaarschrift. Dat duurt allemaal heel lang en vertrouw dat tegen die tijd de Waarheid aan het licht is gekomen.
  .
  Blijf in alle gevallen rustig, beschouw en besef dat de persoon voor je die jou aanspreekt of wil bekeuren, geen flauw besef heeft van zijn/haar eigen ZIJN. Stel slechts vragen en laat je niet meeslepen. Wind je niet op, dat is precies de energie die het duister wil. Jouw kracht van rust zal meer impact hebben dan dat je je mee laat slepen in de energie van de ander, want het licht is zovele malen sterker.
  .
 21. Als je toch een mondkapje draagt, neem een mondkapje dat je kunt wassen en gebruik iets van kant of een open geweven stof, zodat je toch kunt ademen.
  .
 22. Vraag hulp en vraag of iemand boodschappen voor je wil doen of laat het thuis bezorgen.
  .
 23. Als je wel zelf je boodschappen haalt en nog niet zonder mondkapje durft binnen te stappen, haal dan voor drie weken de verse boodschappen ineens in huis. Dan hoef je maar eens in de 3 weken heel kort een mondkapje te dragen. Haal voldoende voorraad in huis. Met name non-food en alles wat je lang kunt bewaren. Dan heb je sowieso altijd eten in huis en kan je in één keer voor maanden klaar zijn.
  .
 24. Ga tanken bij onbemande tankstations, zodat je de shop niet in hoeft om af te rekenen. Vermijd onprettige plekken waar je jezelf door de maatregelen niet fijn voelt en niet per se hoeft te komen.
  .
 25. Neem de regie over jouw eigen sociale leven. Bepaal zelf op welke manier je met elkaar om wil gaan en op welke manier je genegenheid wil uiten. Laat de regering niet bepalen hoe jij uiting geeft aan de liefde voor anderen.
  .
 26. Maak verbinding met mensen in een winkel of waar ook, die geen mondkapje dragen. Je zal verrast zijn wat voor leuke gesprekken met gelijkgestemden zich kunnen ontwikkelen. En daar word je weer blij van.
  .
 27. Ga geen discussie aan met slapers of andersdenkenden. Laat hen hun pad lopen en respecteer dat. Laat je dus ook niet door hen uit de tent lokken, dat leidt helemaal tot niets. Mensen die oprecht geïnteresseerd zijn, meer willen weten en ook bereid zijn daar zelf verder naar te zoeken om hun eigen waarheid te vinden kan je uiteraard helpen.
  .
 28. Vermijd mensen die boos, angstig, jaloers of afgunstig zijn of verblijf niet te lang in hun nabijheid. Of je moet jezelf al heel goed kunnen afschermen, maar dan nog kan het invloed op je energielevel hebben. Leer dus loslaten, ook familie en ‘oude’ vrienden behoren hiertoe. Bekijk hen wel met compassie, ze zijn nog niet zo ver en hebben nog iets uit te werken. Als ze niet meer resoneren met je, dan is het zo en richt je op gelijkgestemden.
  Ga goed voelen van wie en wat je energie krijgt en richt je daarop.
  .
 29. Laat je niet meteen testen als je je grieperig voelt, maar ga gewoon zoals normaal lekker uitzieken en goed voor jezelf zorgen. Neem extra vitamine C, D en citrusvruchten en kruip lekker onder de wol. Dan steek je ook niemand aan. Visualiseer bovendien doorlopend, terwijl je ligt uit te zieken, dat je gezond en heel bent.
  .
  Ben je zo ziek dat je zelf het gevoel hebt dat je een dokter nodig hebt, dan bel je die natuurlijk. Maar vraag je af waarom je je dan wel zou laten testen met een test die niet betrouwbaar is en waarmee je je DNA vrijwillig afstaat. Wat levert het je op? Op zo’n moment gaat het erom dat je adequate hulp krijgt en alleen een betrouwbare (bloed)test en diagnose kan je verder helpen. Omdat veel mensen zich nu te pas en te onpas laten testen en de PCR-test veel valse positieven geeft, houdt dit de lockdown maatregelen in stand. Dus laat je niet overhalen of intimideren, maar maak een keuze op basis van je vrije wil, dus wat jíj wilt. Volgens de Neurenberg code ben je nooit verplicht om een medische handeling te accepteren.
  .
 30. Al geloof ik persoonlijk niet in de tijdlijn van vaccinaties en zijn er dan allang andere ontwikkelingen gaande, voor diegenen die hier toch mee worstelen en dat nog niet kunnen loslaten het volgende. Ben je in loondienst en je werkgever gaat je hiertoe verplichten, dan zie je dat waarschijnlijk al aankomen. Maar wie is je werkgever om jouw persoonlijke lichamelijke integriteit aan te tasten? Dat is in strijd met alle universele mensenrechten en de Neurenbergcode. Het gaat er in dit geval om dat je voor je zelf kiest.
  .
  Je kunt het ook met je werkgever bespreken, maar kies uiteindelijk voor datgene dat voor jou het meest belangrijk is. Angst voor gebrek aan inkomen, is ook angst. Hoe begrijpelijk ook, je kunt echter ook andere wegen zoeken. Zie dat bedrijven bewust of onbewust chantage toepassen, vanuit hun eigen angst of omdat ze behoren tot het systeem van het duister. In beide gevallen blijft het echter een vorm van chantage met geld als inzet. En daarmee inspelend op de angst dat je geen geld hebt. Dus laat je je daarmee chanteren of ben je niet chantabel en dus krachtig en sterk?.
  .
 31. Mensen met een eigen bedrijf die in de problemen komen, zoek naar andere mogelijkheden. Ikzelf heb een bedrijf dat al vanaf maart zoveel klappen heeft gehad, maar heb gezocht naar alternatieven, daarin vertrouwd en ze komen op mijn pad.
  .
 32. Help anderen waar je een goed gevoel bij hebt, waarmee je hen kunt helpen. Dat kan aandacht, liefde en attentie zijn, maar ook een tas boodschappen, onderdak en als het in je vermogen ligt, financiële steun.
  .
 33. Durf om hulp te vragen, denk in bijzondere gevallen bijvoorbeeld aan crowd funding. Even een rekenvoorbeeld. Als alle wakkere mensen elkaar vanuit liefde helpen met een klein bedrag, kunnen de onafhankelijke media blijven bestaan, kunnen minder bedeelde maar wel wakkere mensen leven en eten. Stel dat er twee miljoen Nederlanders zijn die wakker zijn en die betalen elk 5 euro per maand aan diverse personen, sites of waar zij zich mee verbonden voelen, dan verdelen we onderling 10 miljoen euro per maand over deze groep wakkeren. En van die twee miljoen kan het grootste gedeelte zichzelf nog prima redden, dus ook iets afstaan voor de kleine groep die het nu even minder goed redt. Is dat niet de basis van 5D? Delen en als groep wakkeren elkaar steunen? En niet vasthouden aan materiële waarden voor alleen jezelf? Dus neem zelf initiatief en ondersteun wat jij kunt missen en waar je ook een goed gevoel bij hebt. En dat met een relatief klein bedrag. Dat zal als jij het nodig hebt naar je terugkomen, dat is de kosmische wet van de aantrekkingskracht. En dit zal maar tijdelijk zijn, het hele schuld/slaven systeem verdwijnt in 5D.
  .
  Steun deze site .
  .
 34. Zet in en rondom je huis orgon-energie door middel van orgonites, towerbusters en cloudbusters. Meer over orgon kan je hier lezen https://www.orgonisenederland.nl/
  Kort gezegd zet orgone energie, negatieve energie in positieve energie om. Het neutraliseert negatieve energie.
  .
 35. Volg in alles je hartgevoel en ben je bewust dat je hoofd je hart kan misleiden. Dus stem steeds af op je gevoel, neem er de tijd voor. Wat voel je in je onderbuik en in je hart? Laat het niet overrulen door het stemmetje in je hoofd, maar blijf trouw aan je onderbuikgevoel en je intuïtie, ongeacht wat iedereen om je heen ook zegt.

Er zullen ongetwijfeld nog veel meer mogelijkheden zijn. Besef dat jij elke keer uit vrije wil zelf de keuze maakt voor jouw tijdlijn. En vraag je dus bij elke keuze af, is dit een keuze vanuit angst of liefde? En vertrouw erop dat er veel meer mensen beseffen wat er gaande is, dan je mogelijk aan de buitenkant ziet.

Er is zoveel gaande op het moment. Zowel op astraal niveau als in onze manifestatie op aarde. Denk aan Jantje die met zijn duim het gat in de dijk dichtte. Er zijn inmiddels zoveel gaten in de dijk, die zijn bijna niet meer te dichten, dus het is wachten op het moment dat de hele dijk ineens doorbreekt. Kies een praktische aanpak die bij jou past, naast alle bovengenoemde suggesties zijn er nog zovelen. Zoek en gij zult vinden. En vertrouw door alles wat je leest, waarvan je weet dat het Waarheid is, dat dit de verbinding is met de Bron, want die kent alleen maar Waarheid, Licht en Liefde. Draag je steentje bij en vertrouw op de doorbraak van de dijk die we samen manifesteren, dat is ons moment, de overwinning van het Licht.

Tara

Door: Tara | bron: ellaster.nl