De bizarre tijd rond corona

1. Uit persoonlijk titel

Het artikel heb ik  geschreven uit persoonlijke titel. Alles wat ik zeg en publiceer is mijn persoonlijke mening/inzicht. Alles heb ik geverifieerd en naar eer en geweten gepubliceerd. De informatie die ik van het internet heb gehaald zal ik voorzien van de bron vermelding. 

Dit artikel verandert mee in de tijd en de ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten.

Ik bouw het op in delen. Elk deel heeft zijn eigen titel en een bepaald onderwerp.

Inhoudopgave:

  1. Uit persoonlijk titel
  2. Griep
  3. Het nieuwe virus uit Whuhan
  4. De cijfers
  5. Het griepseizoen
  6. Benadering van de cijfers

 

OPROEP: Omdat ik uiteraard geen specialist ben op de verschillende onderwerpen vraag ik uw hulp.

Mochten er naar uw mening onjuistheden in het artikel staan daar geargumenteerde melding van te maken onder in het COMMENT blok.

2. Griep

Bron:

Griep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt.[1] Dit virus infecteert de luchtwegen. Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door een verkoudheidachtige ziekte met wat koorts worden getroffen, maar hierbij gaat het meestal om een gewoon verkoudheidsvirus. Echte influenza leidt bij de meeste mensen tot aanzienlijke symptomen en een niet te verwaarlozen sterfte.

Aantal griepgevallen en mortaliteit

Doden door griep in de Verenigde Staten bij de verschillende leeftijdscategorieën in het seizoen 2018/2019. De Y-as gaat tot 1%.[2]

Wereldwijd wordt jaarlijks 5 tot 10 procent van de populatie geïnfecteerd met influenza. Bij kinderen is dat percentage nog hoger, namelijk 20 tot 30%. Hiervan vertoont de meerderheid geen ernstig ziektebeeld of verloopt de ziekte zelfs asymptomatisch. Toch veroorzaakt de griep jaarlijks 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en 290.000 tot 650.000 doden.[3]

In Nederland

Elk jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep. Tussen 2015 en 2020 overleden er gemiddeld per jaar in Nederland 6.443 personen direct of indirect aan griep.[4] De aantallen variëren echter sterk van jaar tot jaar. Soms is er nauwelijks sprake van een meetbare oversterfte; in andere jaren kan het aantal overlijdensgevallen ten gevolge van een griepepidemie oplopen tot meer dan 9000.[5] In de periode van 2008 tot en met 2018 was er een geleidelijke toename zichtbaar in het jaarlijkse aantal doden tijdens de griepperiode.[6] In de winter van 2019/2020 leek het aantal sterfgevallen lager, maar de resultaten zijn wellicht vertekend door de vanaf maart intredende andere virusinfectie, door het coronavirus.

Ook de lengte van de griepperiode varieert sterk. In 2014/2015 duurde de periode 21 weken, dat was de langste in de afgelopen 40 jaar. De griepepidemie van 2019/2020 was zeer kort en duurde slechts 3 weken.[7]

Slachtoffers vallen vooral in de risicogroepen zoals ouderen (circa 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder) of personen met een chronische aandoening.[8] In het eerste kwartaal van 2018 was de griepsterfte in Nederland uitzonderlijk hoog.[9] Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu schatte het aantal extra sterfgevallen op 9444, het hoogste aantal ooit.[10]

3. Het nieuwe virus uit Whuhan

Het nieuwe virus uit Whuhan

Voorinformatie

In december 2019 werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan een cluster van symptomen van een "longontsteking van onbekende oorsprong" waargenomen.[3] In januari werd het virus voor het eerst geïdentificeerd. In de maanden daarna raakten wereldwijd miljoenen mensen besmet, van wie meer dan 1,4 miljoen patiënten overleden aan de gevolgen van het virus. Sinds 11 maart 2020 wordt de uitbraak van COVID-19 erkend als een pandemie door de WHO.{Bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronapandemie}

4. De cijfers

02-12-2020

De aantallen die door de media worden genoemd moeten eens onder de loep worden genomen. Vooral omdat de WHO de definitie van het Virus aangepast heeft. 

Ziektes horen bij het leven. Je hebt ze in alle soorten en maten. Op lijst A Wet Publieke Gezondheid staan de gevaarlijkste ziektes als polio en ziektes met een zeer hoge overlijdenskans als ebola. Maar hoort  COVID-19 met een geschatte mortaliteit van 0,2% eigenlijk wel op lijst A?

Tot 2009 was een pandemie een uitbraak van een dodelijke ziekte met zeer veel slachtoffers. In april 2009 is de definitie om onduidelijke redenen door de WHO aangepast. De belangrijkste criteria, namelijk dodelijk en zeer veel slachtoffers,  zijn daarmee komen te vervallen.

Enkele maanden later werd de Mexicaanse griep de eerste “pandemie” onder de nieuwe definitie. Er stierven in Nederland 60 mensen terwijl de rekening voor de belastingbetaler 340 miljoen bedroeg. In Kamervragen is de minister om opheldering gevraagd over de gewijzigde definitie. De minister erkende dat dit tot misverstanden kan leiden en kondigde een onderzoek aan. Er is niets meer vernomen van de minister zodat het theoretisch nog steeds mogelijk is om een verkoudheid tot pandemie uit te roepen. Een term die de mensen angst aanjaagt. Bron;

Op dit moment hebben we de volgende wereldwijde cijfers;

In Europa hebben we dus ongeveer 36000 doden te betreuren over een populatie van 830 miljoen inwoners.

In percentage is dat: 36000/830000000=0.004%.

Trekken we dit door naar het aantal inwoners in Nederland dan zou ongeveer 750 personen overlijden aan de Covid-19. 

De "Griep" is door het covid-19 virus volledig naar de achtergrond gedruk. Maar als we kijken naar de gemiddelde cijfers in de periode 2015-2020 overlijden er gemiddeld per jaar in Nederland 6.443 personen direct of indirect aan griep.

Dan is mijn conclusie dat we de volgende verhouding tussen Covid-19 en de Griep hebben:

Dat de griep ook niet een te onderschatten ziekte is is in het volgende artikel te lezen.

Ben je bang om de griep te krijgen. Door dr Erwin Jo Kompanje

Wat ook bizar is dat het corona virus altijd al een onderdeel is geweest van alle jaarlijks terug kerende virussen.

5. Het virus seizoen.

Vanuit het vorige hoofdstuk leren we dat Corona een deel is van de het totale virus seizoen. Zie volgende plaatje.

Omdat alle mensen die overlijden aan de virus onder de noemer Corona doden worden geregistreerd creeren ze een angst situatie. De feitelijke cijfers kloppen gewoon weg niet.

"WAAR IS DE GRIEP GEBLEVEN?"

6. Benadering van de cijfers.

De cijfers in de grafiek wordt weergegeven in aantallen per week.

Het kabinet volgt de richtlijnen van het RIVM, altans dat wordt beweerd. Persoonlijk denk ik daar geheel anders over. Daar kom ik verder in mijn journey op terug.

Uitgaande van de cijfers van de WHO en RIVM heb ik een grafiek gemaakt die duidelijk maakt wat de gevolgen van het virus zijn.

In deze benadering van de cijfers ben ik uit gegaan van de volgende variabelen:

  • Mortaliteitsfactor = 0,23 (WHO)
  • Percentage Fout-positieve PCR Test = 90% (Diverse onderzoeken)
  • Percentage klachten = 2% (WHO)

Hier is te zien dat we bij 10000 positief getesten ongeveer 46 doden te betreuren hebben.