‘Ben je bang om de griep te krijgen’ | dr Erwin J.O. Kompanje

‘Ben je bang om de griep te krijgen’ | dr Erwin J.O. Kompanje
Ik vroeg de laatste weken aan jonge studenten geneeskunde of zij bang waren voor infectie met SARS-CoV-2. Veel van hen bevestigden dat. Ik vroeg hen vervolgens waarom zij er dan zo bang voor waren. ‘Je kunt er mee op de IC komen en dood aan gaan‘ was de strekking van hun antwoorden. Vervolgens vroeg ik hen of zij bang waren ‘om griep (influenza) te krijgen‘. ‘Nee‘, zeiden zij, ‘dat is lastig maar je komt er niet mee op de IC‘. Ach de naïeve kinderen dacht ik.
In de voorloper van het Erasmus MC, het Dijkzigt ziekenhuis werden aan het begin van de jaren zeventig intensive care afdelingen ingericht. Een afdeling van het ziekenhuis waar op een beperkt aantal bedden patiënten mechanisch beademd konden worden. Toen het Dijkzigt ziekenhuis ruim twee en een half jaar geleden werd gesloten en de patiënten werden overgebracht naar het nieuwe Erasmus MC werden de oude intensive care afdelingen ontmanteld. Daarbij kwamen ook de oude opnameboeken van de intensive care boven water. De verpleegkundigen hielden hierin bij welke patiënten en waarvoor zij op de intensive care opgenomen werden. Men weet dat ik medisch-historische interesse heb en vroeg mij of ik interesse had in deze oude opnameboeken. Ik heb ze veilig opgeborgen in mijn locker op de nieuwe intensive care. Vorige week pakte ik de oudste er eens bij, uit 1975-1976. In de wintermaanden werden toen op de ‘beademingsafdeling’ zes patiënten opgenomen met zeer ernstige griep. Alle zes werden mechanische beademd voor een ernstige longontsteking. Twee overleefden het niet. Hun leeftijd? De jongste was een 32-jarige vrouw en de oudste een 74-jarige vrouw. Daartussen in nog een man van 44 jaar, een man van 56 jaar en een man van 58 jaar en een man van 63 jaar. In de jaren daarna was het elk jaar raak. Elk jaar namen wij en nemen wij patiënten op de intensive care op met ernstige griep. Twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers. Geen jaar wordt overgeslagen. Griep kan echt een ernstige ziekte zijn.  Mensen die bagatelliserend zeggen dat COVID-19 geen griepje is, kennen de ernst van griep (influenza) niet.
Op 10 februari 2020 kopte The Idependent met onderstaande kop. Ik liet de studenten dit artikel op mijn iPhone zien. ‘Nee, dat klopt niet,’ zei een jonge vrouw bijna verontwaardigd, ‘Februari van dit jaar zei je toch, dat moet Corona zijn geweest‘. Ik lachte en zei: ‘nee hoor, het was echt griep‘. Toen ik zei dat griep best heel ernstig kon zijn met opname op de intensive care en overlijden keek ze mij aan met een blik van ‘Onder welke steen ben jij vandaan gekropen’.

Ik heb zojuist de wekelijkse rapportage van het RIVM over de Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland van 1 december 2020 gedownload. Tabel 12.4 (zie hieronder) geeft de leeftijdsverdeling van de 9438 geregistreerde overledenen weer. Deze rij staat in de tabel sinds enige weken in grijs omdat het volgens het RIVM een onderschatting is. De 527523 COVID-19 ‘patiënten‘ (lees positief getesten met de PCR test) staan echter wel in vette letter. Het moet klaarblijkelijk overkomen of daar (de ‘patiënten’) geen twijfel over is, (maar dat is natuurlijk in werkelijkheid een weinig zuiver getal) en dat het aantal doden ‘veel hoger moet zijn‘. Velen die weliswaar met SARS-CoV-2 besmet zijn geweest hebben zich niet laten testen dus het aantal ooit besmette mensen is onbekend en zal ook nooit bekend worden. Maar alas, vooruit maar, ik ben gestopt mij te verbazen.
Van de 9438 geregistreerde overledenen aan/met COVID-19 waren tot 1 december 2020 er 23  (=0,2%) jonger dan 40 jaar. In de leeftijd van de studenten die ik sprak (<25 jaar) waren er twee overledenen te betreuren. Dat is 0,02% van het totale aantal overledenen en 0,00001% van de Nederlandse bevolking (n = 17.457.720). Heel triest voor de getroffenen, maar statistisch niet relevant te noemen.
Tussen 41-50 jaar waren er 49 (= 0.5%) overledenen te betreuren, tussen 51-60 waren dit er 200(= 2,1%), tussen 61-70 jaar 701 (=7,4%) overledenen, tussen 71 en 80 jaar overleden 2384 (= 25,2%) patiënten, tussen 81-90 jaar waren dat er 4213 (= 44,6%) en ouder dan 90 jaar overleden er 1868 (= 19,7%) Nederlanders. Tussen 71 jaar en >90 jaar overleden 8465 Nederlanders, niet minder dan 89,6% van alle overledenen.
Moeten mijn studenten bang zijn om ‘dood te gaan’ aan COVID-19. Nee, dat hoeven zij echt niet. Zij zouden juist banger moeten zijn voor de griep, maar wonderlijk genoeg waren zij dat dan weer niet. Het gekroonde virus regeert, ook in de hoofden en het denken van angstige jonge mensen die zelf dokter willen worden.

Bron: RIVM
          dr Erwin J.O.