Apartheid 2.0

Apartheid 2.0

Volgens mij belanden we, als we niet ingrijpen, in een nieuwe apartheid! Ik noem dit Apartheid 2.0.

Samenvatting studie TUDelft


De kans is groot dat er ook in Nederland op korte termijn effectieve en veilige vaccins beschikbaar zijn die voorkomen dat mensen ziek worden van COVID-19 en anderen kunnen besmetten. Om COVID-19 goed onder controle te kunnen houden moet ongeveer 70% van de Nederlanders worden gevaccineerd. De overheid zal allerlei middelen inzetten om burgers te informeren over de beschikbare vaccins. Daarnaast kan de overheid actief beleid voeren om mensen te stimuleren een vaccin te nemen. Wij onderzochten de voorkeuren van Nederlanders voor verschillende beleidsopties om vaccinatie te stimuleren. Deze
studie geeft input voor de overwegingen en discussie over bepaalde beleidsopties. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de wenselijkheid van negen beleidsopties, die elk verschillen in mate van interventie (door keuze voor vaccinatie te vergemakkelijken, als norm te profileren, aantrekkelijker te maken door te belonen, of beperkingen op te leggen aan mensen die zich niet laten vaccineren):

  1. Mensen krijgen de mogelijkheid om zich thuis te laten vaccineren.
  2. Mensen krijgen de mogelijkheid om zich ’s avonds of in het weekend te laten vaccineren en op alternatieve locaties in de buurt zoals in scholen, buurthuizen en de apotheek of bij een vaccinatiestraat.
  3. Een intensieve publiekscampagne om mensen te stimuleren zich te laten vaccineren. Bekende Nederlanders die zich hebben laten vaccineren proberen als ambassadeurs mensen te overtuigen.
  4. Volwassenen die zich niet laten vaccineren betalen eenmalig 250 euro extra voor hun zorgverzekering. Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die om medische redenen niet gevaccineerd mogen worden.
  5. Volwassenen die zich wel laten vaccineren ontvangen eenmalig een korting van 100 euro op hun zorgverzekering;
  6. Mensen die zich laten vaccineren krijgen een vaccinatiebewijs waarmee zij op bepaalde plaatsen mogen blijven komen (zoals winkels, horeca, verpleeghuizen, fitnesscentra en het openbaar vervoer) wanneer er in hun regio een uitbraak van het virus is. Mensen die niet gevaccineerd zijn mogen tijdens een uitbraak worden geweigerd.
  7. Mensen die gevaccineerd zijn krijgen een vaccinatiebewijs waarmee zij op bepaalde plaatsen mogen komen waar grote groepen mensen bij elkaar komen en het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden (zoals concerten, festivals, sportwedstrijden en andere grootschalige bijeenkomsten). Mensen die niet gevaccineerd zijn mogen worden geweigerd.
  8. Volwassenen die zich niet laten vaccineren moeten een verplicht adviesgesprek voeren met een arts die een speciale training heeft gevolgd hoe mensen te stimuleren zich te laten vaccineren. Wanneer mensen dit gesprek weigeren krijgen zij een boete van 100 euro.
  9. Volwassenen die zich niet laten vaccineren moeten om de twee weken op eigen kosten (95 euro per keer)een coronatest doen wanneer er in hun regio een uitbraak van het virus is, of gedurende de uitbraak in thuisisolatie blijven.

Rapport toegevoegd onderin dit artikel.

https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/case-studies/vaccinatiebeleid

Files